Vad är Rotary

Osjälviskt tjänande (Service above Self)

Rotary är en global service- och välgörenhetsorganisation som verkar enligt etiska principer. Rotary strävar efter att utveckla sina medlemmar och deras affärsmoral och efter samverkan mellan olika yrkesgrupper.

Organisationen finns i över 200 länder och den har 1,2 miljoner medlemmar. I Finland och Estland finns sammanlagt 300 rotaryklubbar med ca. 9 600 medlemmar.

Klubbarna och de enskilda rotarianerna är de viktigaste grundenheterna inom Rotary. Rotary samlar samhälleliga påverkare och sakkunniga från alla kulturer och yrkesområden. Om du vill skapa dig ett nätverk och använda din sakkunskap för att göra gott i lokalsamhället eller i världen, då är Rotary precis för dig.

Rotarys ideologi

Rotary är en serviceorganisation, vars motto är Osjälviskt tjänande (Service above Self). I Rotarys strategiplan från 2007 sammanfattas våra grundvärden: kamratskap, ärlighet, diversitet och tjänande.