Tallinn Reval Rotaryklubb erbjuder barn från låginkomstfamiljer möjlighet till ett spännande sommarläger. Lägret hålls i Estonian Union for Child Wellfares lägerområde Remniku invid sjön Peipus. Projektet syftar till att under åtta dagars tid ge barn i åldrarna 7–16 som lever i bristfälliga förhållanden upplevelser som främjar deras välmående och utveckling.

Sommaren kan vara en mycket svår tid för barn i låginkomstfamiljer. De blir utan sina dagliga skolmåltider och de aktiviteter skolan arrangerar. Det är mycket svårt för familjerna att ordna alla barn fritidsaktiviteter som passar deras åldersgrupper. Barnen har sällan möjlighet att vistas på landsbygden. När de återvänder till skolan har de inga spännande historier att berätta om sommarlovet.

Förutom utbildade ledare deltar frivilliga klubbmedlemmar, som inspirerar ungdomarna och vid behöv stöder dem, i lägerarrangemangen.

Femårsdagen av Päikeselaager-sommarlägret firades år 2018. 220 barn har årligen deltagit i lägret. Sommarlägrets inverkan på barn och ungdomar uppmuntrar oss att organisera lägret år efter år.

Vi strävar efter att inspirera barnen och ungdomarna så att deras memoarer en dag börjar med orden ”Jag byggde min första lilla robot på Päikeselaager-sommarlägret” eller att en världsberömd ballerina säger ”På Päikeselaager-sommarlägret insåg jag att dansen är mitt liv”.

Låt oss drömma stort tillsammans!

* päike betyder sol på svenska