Rotarydistriktet 1420 presenteras

Rotarydistrikt 1420
är aktivt både i Nyland
och i Estland

Rotarydistrikt 1420 är ett av de sex Rotarydistrikt som hör till Finlands internationella Rotary serviceorganisation. Till distriktet hör 47 klubbar i södra Finland och 21 klubbar i Estland. Dessa klubbar har sammanlagt mer än 2 600 medlemmar (03/2020). Klubbarna i Estland har cirka 600 medlemmar. Klubbarna i södra Finland och Estland hittar du genom denna länk och du hittar Rotary-klubben närmast dig i Club Finder här.

Varje Rotarydistrikt leds av en Distrikt Guvernör. Distriktets nomineringskommitté väljer bland de kandidater klubbarna har nominerat den guvernör den anser vara mest lämplig. Den framtida guvernören utses på Rotary Internationals världskongress. Han stöds av distriktsrådet, distriktskommittéerna och de Assisterande Guvernörerna (AG) i distriktets olika områden. Distriktsguvernören besöker under sitt verksamhetsår samtliga klubbar i sitt distrikt eller arrangerar gemensamma möten för de olika områdenas klubbar.

Distriktet organiserar under året flera evenemang för klubbarna. Distriktsmötet hålls vanligtvis under hösten och den festliga distriktskonferensen under våren. Ett årligt skolningsseminarium (PETS), i vilket det är viktigt att delta, arrangeras för klubbarnas tillträdande presidenter och klubbofficerare. I anknytning till PETS hålls också en distriktsamrådet, där man fastställer distriktsofficerarna och budgeten för det kommande året.