Internationella projekt

Global Grants –
omfattande bidrag över  hela världen

Rotary är mer relevant än någonsin, och dess potential att göra gott är enormt. The Rotary Foundation stöder internationella projekt, bland annat via Global Grants-bidrag, med vilka man finansierar stora humanitära projekt, yrkesutbildningsteam och studiestipendier. De bör alla ha en hållbar och mätbar effekt inom ett eller flera av Stiftelsen Rotarys prioriterade verksamhetsområden. Dessa klubbanslag stöds med hjälp av The Rotary Foundation och distriktens DDF-medel.

Rotarys prioriterade verksamhetsområden utgörs av:

  1. Fredsforskning samt konfliktförebyggande och medling
  2. Förebyggande och behandling av sjukdomar
  3. Vatten och sanitet
  4. Mödra- och barnavård
  5. Grundläggande utbildning samt läs- och skrivkunnighet
  6. Ekonomisk utveckling och samhällsutveckling

Budgeten för ett Global Grants-bidragsprojekt bör vara minst $ 30 000. Varje Global Grants-bidrag bör sponsoreras av två klubbar eller distrikt: en värdpartner från det land där aktiviteten äger rum, och en internationell partner utanför landet. Med hjälp av Global Grants-bidragen söker Rotary större projekt med hållbar inverkan och varaktiga förändringar. Arbetet för att eliminera polion i världen utgör också en del av Rotarys internationella verksamhet.

Global Grants-bidragen är unika i världen, eftersom knappast någon annan organisation än Stiftelsen Rotary med samma precision har förmågan rikta hjälpen till behövande människor. Medlemmarna i Rotaryklubbar i alla länder i världen identifierar samhällen i behov av stöd, ansöker om bidrag från Stiftelsen Rotary och inleder projekt. Rotaryklubbar och distrikt runtom i världen kan delta i finansieringen. Användningen av Global Grants-bidraget övervakas under hela projektets gång av Stiftelsen Rotary. När projektet fortskrider enligt plan riktas de insamlade medlen som till objektet via det lokala Rotarydistriktet.

Bekanta dig med Pasila-Fredriksberg Rotaryklubbs Global Grants-projekt som riktades till Martti Ahtisaari-skolan i Namibia här.

Kontakta oss:

Rotary distrikt 1420 stiftelsekommitténs ordförande

Irmeli Viherluoto-Lindström, Munkkiniemi-Munksnäs
Mobile +358-500467249
E-mail: irmelivlindstrom@icloud.com