Borgå Västra – Porvoo Läntinen Rotaryklubbs projekt genomfördes 2016–2018. Det var baserat på idén att åtgärderna var och en av oss vidtar för att skydda Östersjön alltid har positiva konsekvenser. Östersjön tackar oss genom att ge oss nya möjligheter att njuta av havet. Projektet riktade sig särskilt till barn och ungdomar genom att aktivera dem till åtgärder för att skydda Östersjön.

Projektets åtgärder var konkreta och koncentrerades till områdena Sibbo, Borgå och Lovisa. Målet var att förändra människornas livsstil och beteenden. Projektet stödde sina samarbetspartners och deras åtgärder för att skydda vattnen och möjliggjorde en fortsättning av deras aktiva verksamhet. Projektet planerades av Östersjöprojekt-gruppen i Borgå Västra – Porvoo Läntinen Rotaryklubb rf ry. Borgå Västra – Porvoo Läntinen Rotaryklubb hade det övergripande operativa och ekonomiska ansvaret för projektet.

Borgå Västra – Porvoo Läntinen kommer att fortsätta sina satsningar på skyddet av Östersjön även under de kommande verksamhetsperioderna.