BASRAN – Baltic Sea Regional Action network

BASRAN förenar rotarianer internationellt

BASRAN – Baltic Sea Regional Action Network (of Rotarians) grundades av de finska distrikten 1420 och 1410 efter världskonferensen i Hamburg hösten 2019. På konferensen fanns Finlands monter för att rädda Östersjön, som lockade folk. Det blev tydligt att rotarianer i alla Östersjöländer är oroade över Östersjön och vill att den ska rensas upp.

Östersjön är viktig för varje land. I Östersjöns stora avrinningsområde finns cirka 10 länder, cirka 85 miljoner människor, cirka 2000 rotaryklubbar och 70 000 rotarianer. Detta innebär en enorm potential, och hundratals rotarianer runt Östersjön har redan anslutit sig till BASRAN-nätverket.

BASRAN genomför inte projekt, men stöder rotarianer i att starta och delta i tjänsteprojekt, ökar kunskapen om Östersjön, dess påverkande belastning och möjligheterna till arbete för dess bästa. Årligen hålls BASRAN-webbinarier och möten, och dessutom har BASRAN-nätverket organiserat sig i olika typer av Action-kommittéer:

  • The Network and Administration (secretary work, seminars / webinars etc.)
  • BASRAN Public Image, Promotion, PR , Communications
  • Awareness raising and environmental education
  • Eutrophication follow up and reducing excessive runoff
  • Beach cleaning and microplastics
  • Harmful substances in the deep
  • Water treatment plants and plans

Läs mer: www.basran.eu 

BASRAN verkosto