Rotary Youth Leadership Awards (RYLA)

Unga blir etiska ledare ock aktiva medborgare

Inspirerande föredrag, sakkunskap, stöd för personlig utveckling, social verksamhet: allt detta och mer därtill kan Rotarys skolning inom RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) innebära.

Skolningen är avsedd för aktiva unga i åldern 14-30, som vill bekanta sig med ledarskap: utveckla sin förmåga att fatta beslut, ta initiativ och samverka interaktivt, samt förmågan att presentera sina synpunkter klart och effektfullt. På RYLA-seminarierna berättar sakkunniga inom olika områden om sina erfarenheter av och tankar om ledarskap. Avsikten med RYLA-skolningen är att uppmuntra unga till att ta rollen som ledare och skola dem till att bli aktiva medborgare som agerar etiskt.

RYLA-skolningen ordnas av enskilda klubbar eller flera klubbar tillsammans, eller av ett rotarydistrikt. RYLA:s samarbetspartner kan vara en skola eller en annan organisation. Deltagarna utses efter ansökan eller i samråd med samarbetspartnern.

I district 1420 RYLA-skolningen ordnas av följände rotaryklubbar: Helsinki Finlandia Hall, Hesperia, Kampen, Gluet, Helsingfors Manegen, Tölö, Vihti och Rotary e-club of Verkkorotary.

Kuva: Arttu Talvitie