Östersjön är ett viktigt inhemskt projekt för Rotary i Finland och Estland. Strömmingsrodden är ett evenemang som arrangeras av vårt distriktets fem Rotaryklubbar med målet att samla in medel till förmån för kustvattnen och Östersjön.

Evenemanget har sedan 2013 arrangerats under den första söndagen i oktober. Inspirationen till att organisera rodden föddes ur Östersjöutmaningen, som år 2007 lanserades av Helsingfors och Åbo städer, efter att de åtagit sig frivilliga åtgärder till förmån för kustvattnen och hela Östersjön. Markku Juhola från Hausjärvi-Riihimäki Rotaryklubb presenterade strömmingsrodden som svar på utmaningen. Till Rotaryklubbarna som ansvarar för arrangemangen hör Helsinki-Finlandia Hall, Hausjärvi-Riihimäki, Herttoniemi-Hertonäs, Pasila-Fredriksberg och Vantaa Myyrmäki.

De medel som samlats in med hjälp av strömmingsrodden har gjort det möjligt att via Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen utveckla kontinuerlig vattenkvalitetsövervakning. Frekventa mätningar ger möjligheten till att identifiera de mest belastande aktiviteterna och tidpunkterna och rikta aktiviteterna för minskningen av belastningen korrekt.

.