Miljö och Östersjön

Vi tar hand om miljön

Rotarianer är engagerade i att stödja aktiviteter som främjar bevarandet och skyddet av naturresurser, främjar ekologisk hållbarhet och upprätthåller balansen mellan samhällen och naturen. Vi stödjer projekt som adresserar orsakerna till klimatförändringar och miljöföroreningar med målet att minska de skadliga effekterna av dessa förändringar. Vi betonar särskilt ökningen av miljömedvetenhet och miljöundervisning i våra projekt.

Avrinningsområdet för Östersjön täcker fyra gånger den faktiska ytan av havet själv över 10 länder, inklusive nästan hela Finland, Sverige, de baltiska länderna och Polen. Allt arbete som görs till förmån för kustområden gynnar också slutligen vårt eget hav, Östersjön.

Inom distrikt 1420 rotaryklubbar har regelbundet engagerat sig i vattenskyddsarbete sedan år 2009, då den första klubben anslöt sig till initiativet Itämerihaaste-nätverket som startades av Helsingfors och Åbo ( https://www.itamerihaaste.fi ) och distriktets första Östersjö-kommitté startades.

Målet med det nuvarande Östersjöforum är fortfarande att stödja och inspirera klubbarna i deras vattenskydds- och miljöarbete. Klubbarna kan genomföra all slags vatten- och miljöskyddsarbete som passar för andra små organisationer, från insamlingar till att öka medvetenheten, konkreta förvärv, samarbete med andra intressenter och frivilligarbete. Distriktets Östersjöforum har organiserat idéverkstäder om vattenbevarande för intresserade klubbar under flera år nu. Verkstaden varar ungefär 60 minuter och kan hållas på plats eller på distans.

Östersjöforums kontaktinformation
Östersjöforum fungerar som en distriktskommitté för rotarydistrikt 1420. Du hittar kommittémedlemmar och kontaktuppgifter i distriktsorganisationen via denna länk.

Avrinningsområdet för Östersjön 

Klimatchallenge för klubbar – en tvådelad webinarserie

Välkommen att söka lektioner i klubbarnas klimatarbete!

Rotary har tagit en aktiv roll för att lösa miljöproblem. Det största problemet är klimatförändringarna. Våren 2023 utmanade Environmental Sustainability Rotary Action Group ESRAG klubbarna att överväga sitt eget koldioxidavtryck och hitta sätt att bromsa klimatförändringarna. Redan 110 klubbar från olika länder har antagit klimatutmaningen!

Nu är det dags för klubbarna i vårt distrikt att kavla upp ärmarna och steg för steg bli en klimatklubb. Distriktets Östersjö-forum anordnade en tvådelad webinarserie, främst på finska, från vilken klubben kan få fast mat till förändringsresan.

Webinar 1- torsdagen den 8 februari 2024: Klimatförändringar och dess effekter: I webbinariet fokuserade vi på klimatförändringarnas nuvarande tillstånd, dess effekter på naturen och vårt samhälle. Vi hörde experttal och diskuterade också hur rotarianer kan ha en positiv inverkan på att bromsa klimatförändringarna genom sina egna aktiviteter.

Webinar 2- tisdagen den 9 april 2024: Praktiska klimatåtgärder: I webbinariet diskuterade vi konkreta klimatåtgärder och projekt. Vi gav exempel på framgångsrika klimatåtgärder och diskuterade hur varje klubb och rotarian kan delta i att lösa miljöutmaningar.

 

Inspelningen av den första delen av webbinariet kan ses i den bifogade videon eller på District 1420 YouTube-kanal på https://youtu.be/FDcUt4UJhP4

Videoinnehåll:
00:00 Webinaarin vetäjän puheenvuoro, Päivi Kippo-Edlund, Porvoo Läntinen – Borgå Västra
05:44 Alkusanat, Ritva Semi, piirikuvernööri, Rotarypiiri 1420
09:18 Rotary as a Climate Actor, Stephanie Urchick, Rotary Internationalin tuleva presidentti
29:25 Vihreä energiasiirtymä keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, professori Peter Lund, Aalto-yliopisto
52:29 Maan kasvukunnon merkitys ruoantuotannolle ja ympäristölle, projektijohtaja Eija Hagelberg, Baltic Sea Action Group
1:18:07 Kulutuksen ilmastovaikutukset, kehittämispäällikkö Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus ja ympäristöpolitiikan dosentti, Helsingin yliopisto
1:41:50 Yhteenveto ja loppupuheenvuoro, Päivi Kippo-Edlund, Porvoo Läntinen – Borgå Västra 

 

Inspelningen av den andra delen av webbinariet kan ses i den bifogade videon eller på District 1420 YouTube-kanal på https://youtu.be/VPUpInR2xs8

Videoinnehåll:
00:00 Webinaarin vetäjän puheenvuoro, Päivi Kippo-Edlund, Porvoo Läntinen – Borgå Västra
03:26 Alkusanat, Lotta Ruokanen, puheenjohtaja, Itämeri-foorumi, Rotarypiiri 1420
07:40 Vihreän siirtymän mahdollisuudet Suomelle, Ulla Heinonen, johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
31:08 Liikenteen ilmastopäästöt ja niiden vähentäminen – Saara Jääskeläinen   liikenneneuvos, Liikenne- ja viestintäministeriö
52:36 How to make your club climate friendly – Michael Koch   Euroopan varapuheenjohtaja, ESRAG
1:20:08 Ensimmäisen webinaarin kyselyn tulokset ja ryhmätyöt, Lotta Ruokanen
1:23:11 Yhteenveto ja loppupuh eenvuoro, Päivi Kippo-Edlund

Instruktioner för användning av vattenryggsäckar – hur man agerar med eleverna

Vattenryggsäckar har utvecklats av SYKE (Finlands miljöcentral) tillsammans med rotaryklubbar. Ryggsäckar används för närvarande av hundratals finska skolor. Genom inspelningen av webinariet som hölls på måndagen den 4 mars 2024 får du praktiska råd om att komma igång med vattenövervakning och användning av utrustning.

Innehåll i videon:

00:00 Övervakning av vattenkropparnas status

05:55 Användning av vattenryggsäckar

41:59 Nuvarande situation: hur många ryggsäckar som har delats ut/användarerfarenheter

45:05 Frågor och diskussion

Under webinariet vägleds du av Kaisu Annala och Anne Karikoski från Munkkiniemen rotaryklubb

Inspelningen av webinaret kan ses i den medföljande videon eller på distriktets 1420 YouTube-kanal på https://youtu.be/OEVGUz35KYk

Distriktets och klubbarnas aktiviteter

Rotarys 7:e fokusområde är Environment and Sustainability, läs mer:   https://www.rotary.org/en/our-causes/protecting-environment