Rotarianernas Strömmingsrodd (Silakkasoutu) ägde rum söndagen den 1. oktober.Traditionellt  sker öppningen av Strömmingsmarknaden i Helsingfors den första söndagen i oktober.  I detta välgörenhetsevenemang deltog cirka 300 personer från Finland, Sverige, Tyskland och Italien. Alla deltog i rodden i kyrkbåtar från Tölöviken till Salutorget. I år introducerades dessutom en separat rutt längs stränderna för fotvandrare.

“Strömmingsvandringen visade sig vara en framgång och utökade antalet deltagare jämfört med året förut. Vandringens rutt erbjöd vyer med kyrkbåtarna, som framskred på Tölöviken. Dessutom hade man möjligheter att lära sig något nytt om Östersjön vid kontrollstationerna för BSAG och Helsingfors stads Östersjöutmaning,” säger Markku Juhola, ordförande för evenemangets arrangörskommitté. Markku representerar Riihimäki-Hausjärvi Rotaryklubb.

Intäkterna av välgörenhetsprojektet, som hölls för 11:e gången 2023, var donerat den 23 januari 2024 till Baltic Sea Action Group (BSAG) för arbetet med marin naturvård under vattenytan. Temat för verksamheten var att stoppa svinnet av  undervattenslivet i naturen. Leve havsnaturen!

“Det finns fortfarande mycket liv under ytan på Östersjön, värt att skydda. Vi är glada och tacksamma för rotaryklubbarnas hjälp att bevara denna värdefulla undervattensskatt. Det var skojigt att delta i ett evenemang, som förmedlade både arrangörernas och deltagarnas kärlek till Östersjön,” säger Anna Klemelä, projektledare för marin naturvård vid Baltic Sea Action Group.

“Med åren har projektet genererat över 80 000 euro för Östersjön. Under tidigare år har vi avdelat medel till utrustning för forskningsfartyget Aranda och till automatisk vattenkvalitetsmätning i Vanda älvbäcken. Årets donation var 1000 euro större än förra året. Summan kom från deltagaravgifter, lotterier och sponsorintäkter,” rapporterar Juhola.


Intäkterna från Strömmingsrodden donerades till Baltic Sea Action Group vid Hertonäs Rotaryklubbens veckomöte den 23 januari. På bilden Elina Ranta från BSAG, Markku Juhola och Erkki Ilus från Strömmingsroddens styrgrupp samt Helena Kangas, president för Hertonäs-klubben.

Evenemanget kulminerade i ett Östersjö-seminarium

Strömmingsrodden och -vandringen kulminerade i en strömmingslunch, som serverades på UniCafe Porthania vid Helsingfors Universitet. Därefter följde seminariet “Leve naturen i havet!”.  Föredragshållare var docent Joanna Norkko från Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors Universitet.  Hon behandlade forskningen rörande Östersjön. Anna Klemelä från BSAG diskuterade etableringsprojektet för Gullkrona skyddsområde. Därutöver framförde professor  Pierangelo Metrangolo hälsningar från de italiensk alperna. Han är ordförande för miljökommittén i Rotary Distrikt 2050. Inspirerade av Roddevenemanget har italienska rotaryklubbar börjat skydda Alpernas glaciärer, vilka hotas av smältningen på grund av klimatförändringarna.  

“Omsorgen om Östersjön förenar många aktörer”. Bevarande av miljön är ett av Rotarys internationella fokusområden. Här i Finland har vi omfattande samarbete med företag, organisationer och regeringen.  “Vårt mål är att öka kunskapen om Östersjöns situation och finna ett sätt att agera för att förbättra läget,” säger Juhola.

Strömmingsrodden organiseras av åtta Rotaryklubbar, dvs Finlandia Hall samt dess satellitklubb, Helsinki Baltic Sea, Helsinki International, Herttoniemi-Hertonäs, Meri-Espoo, Pasila-Fredriksberg, Riihimäki-Hausjärvi och Vantaa-Myyrmäki. Rotary Distrikt 1420, mao. Södra Finland och Estland, är engagerat i projektet.

Sponsorer och partners för evenemanget 2023 var: Helsingfors Universitet, Finlandia-huset och Lilla-Finlandia, Paptic Oy, Viking Line, K-Supermarket Hertta, Ventoniemi, Helsingfors Rotaryklubb, Picaset Oy, Stadin Silakkamarkkinat, Östersjöutmaningen/Helsingfors Stads Job’d -ungdomar, Sulkavan-vene, Lähi Tapiola, Helsingin Suomalainen Klubi och Finlands Sjöräddningssällskap rf.

Evenemangets webbplats: https://www.silakkasoutu.fi/