Sommaren 2024 fortsätter vi återigen det gemensamma cyanobakterieövervakningsprojektet för finska rotarydistrikter med vår partner Finlands miljöcentral Syke. “Rotarianer över hela Finland är aktiva partners till Syke, och rotarianernas bidrag till att observera cyanobakteriesituationen är ett uppskattat och välkommet tillskott till Sykes observationsnätverk”, säger Hannele Kauranne från Finlandia Hall Rotary Club.

Rotarianer är mycket involverade i nationell övervakning av blågröna alger. Totalt har cirka 180 observationsplatser redan etablerats, men det finns mer än 100 i aktiv användning.

Rotarianerna som gjorde observationerna utbildades för uppgiften igen i vår i maj med två online utbildningssessioner.

Materialet från utbildningstillfällena, det vill säga inspelningen av webbseminariet och presentationerna i PDF-format, finns på distriktets 1420 “Environment and the Itämeri”-sidan på adressen:

Utbildningsmaterial för övervakning av blågröna alger

Om du vill börja fortsätta observationen på en plats som redan var etablerad, men som var pausad, vänligen kontakta oss!

Mer information: Hanne Kauranne, Rotaryklubben Finlandia Hall
hannele.kauranne(at)gmail.com