IFMR Norden är en av många aktiva Rotary fellowships och den som samlar oss som delar motorcykelintresset. Samnordiska sammankomster ordnas två gånger per år. I år hade vi glädjen att i Finland arrangera ett vårmöte under vilket vi bl.a. besökte Parola Pansarmuseum. Helt nyligen kom vi hem från ett höstmöte i Norge, Telemark och de sköna kurviga vägarna i Vrådalen.

För nästa säsong väntar åkturer i Nordjylland i Danmark och senare i Sverige. Vi finska klubbmedlemmar har i år samlats i Virdois och nu senast i Satakunda området. Samlingarna omfattar alltid samåkning, besök till intressanta besöksmål och i kamratskapsanda givetvis mycket umgänge tillsammans med god mat och drycker.

Besöket i Tytyri Upplevelsegruva

Om du är intresserad av att kombinera två ädla intressen – Rotary och motorcykelåkandet kan du kontakta oss och få närmare uppgifter om hur du ansluter dig:

Håkan Pihl, Pargas och IFMR Finland Klubbmästare. hakan.pihl (at) pprk.fi
Jaakko Ingren, Lojo / Letala och IFMR Norden President. jaakko.ingren (at) gmail.com

Tilläggsinfo också på hemisidan