Rotariaanide Silakkasoutu (Räimesõudmine) toimus traditsiooniliselt 1. oktoobril, Helsingi Räimelaada esimesel pühapäeval. Sellel heategevuslikul üritusel oli umbes 300 osalejat Soomest, Rootsist, Saksamaalt ja Itaaliast, kes sõudsid kirikupaatidel Töölönlahest Kauppatorile. Sel aastal tutvustati üritusel ka eraldi kaldapealset rada jalgsi liikujatele.

„Räimekõndimine oli edukaks ja suurendas osalejate arvu võrreldes eelmise aastaga. Jalgsi liikujad said jälgida Töölönlahel liikuvatele kirikupaate ja võimalust tuutvuda Läänemere olukorraga Baltic Sea Action Group’i (BSAG) ja Helsingi linna Baltic Sea Challenge’i kontrollpunktides,” ütleb Markku Juhola, Riihimäki-Hausjärvi Rotary Klubi korralduskomitee esimees.

Heategevusürituse tulu, mis toimus 2023. aastal juba üheteistkümnendat korda, antakse üle 23. jaanuaril 2024, BSAG veealuse mereelustiku kaitsetööks. Ürituse teemaks oli veealuse looduse kadumise peatamine: Elagu Mereelustik!

“Läänemeres on endiselt palju elu, mis väärib kaitsmist. Oleme tänulikud ja rõõmsad rotariaanidele abi eest selle väärtusliku veealuse aarde säilitamisel. Oli lõbus osaleda üritusel, mis väljendas nii korraldajate kui osalejate armastust Läänemere vastu,” ütleb Anna Klemelä, BSAG’i merekaitse projektijuht.

“Aastate jooksul on üritus kogunud üle 80 000 euro Läänemere jaoks. Eelmistel aastatel oleme suunanud vahendeid uurimislaeva Aranda varustuse ja Vantaa jõe veekvaliteedi automaatse mõõtmise jaoks. Sel aasta kogunes annetussummaks 1000 eurot rohkem kui eelmisel aastal, tulenevalt osavõtutasudest, loteriidest ja sponsorituludest,” teatab Juhola.


Ürituse tulu annetati Baltic Sea Action Groupil Herttoniemi Rotaryklubi nädalakoosolekul 23. jaanuaril. Pildil on Elina Ranta BSAG-st, Markku Juhola ja Erkki Ilus Sõudmise juhtrühmast ning Herttoniemi klubi president Helena Kangas.

Sõudmise ja kõndimise üritus kulmineerus Läänemere Seminariga

Räimesõudmine ja -kõndimine kulmineerusid räimelõunasõõgiga Helsingi Ülikooli UniCafe Porthania hoones, millele järgnes Elagu Mereelustik! seminar. Üritusel kõneles Helsingi Ülikooli Tvärminne Uurimisjaama dotsent Joanna Norkko Läänemere uurimisest ning Anna Klemelä BSAG’ist rääkis Gullkrona kaitseala loomise projektist. Lisaks tõi Rotary Piirkonna 2050 Keskkonnakomitee esimees, Prof. Pierangelo Metrangolo, tervitused Itaalia Alpidest. Räimesõidmisest inspireerituna on Itaalia rotariaanid alustanud Alpide liustike kaitsmist, mis on kliimamuutuste tõttu sulamise ohus.

“Mure Läänemere pärast toob kokku palju osapooli. Keskkonnakaitse on üks Rotary rahvusvahelisi fookusvaldkondi, ja siin Soomes teeme me laialdast koostööd organisatsioonide, valitsuse ja ettevõtetega. Meie eesmärk on tõsta teadlikkust Läänemere olukorrast ja pakkuda võimalust tegutseda selle parandamiseks,” ütleb Juhola.

Ürituse korraldasid kaheksa Rotary klubi: Finlandia Hall ja selle satelliitklubid, Helsinki Läänemeri, Helsinki International, Herttoniemi-Hertonäs, Meri-Espoo, Pasila-Fredriksberg, Riihimäki-Hausjärvi ja Vantaa-Myyrmäki. Kaastatud on ka Rotary Piirkond 1420 Lõuna-Soome ja Eesti.

Helsingi Ülikool, Finlandia Hall ja Pikku-Finlandia, Paptic Oy, Viking Line, K-Supermarket Hertta, Ventoniemi, Helsinki Rotary Klubi, Picaset Oy, Stadin Silkkamrkkinat, Baltic Sea Action Group/Helsingi linn, Job’d – noored, Sulkava paat, LähiTapiola, Helsingi Soome Klubi ja Merepäästekoordinatsioonikeskus.

Ürituse veebileht: https://www.silakkasoutu.fi