Finlands Rotarykansli har övergått till distansarbete tills vidare. Detta gäller åtminstone fram till den 30.6.2020. I övrigt fortgår verksamheten såsom tidigare

måndag – fredag kl 9–12, 13–16 / Vardagshelgafton: kl 9-12
E-mail: rotarytoimisto(at)rotary.fi

Kansliets fasta telefon +358-9-640 078 kommer inte att vara i användning så länge distansarbete gäller.

Jaana Hertell-Amokrane (ekonomi)
Mobile +358-44-2359 798

Ulla Railovaara (medlemsservice och FR:s webbsidor)
Mobile +358-44-9831 633

Finlands Rotaryservice generalsekreterare
PDG Harry Hedman
Mobile +358-40-742 8063
E-mail: harry.hedman(at)elisanet.fi

Kommitté för ungdomsbyte
Ordförande
PDG Antti Salminen
Mobile +358-400-476 600
E-mail: chair(at)rye.fi