Mobbning och våldsamt beteende förekommer alla dagar i skolorna. Även om upplevelsen av mobbning är individuell, är den alltid ett betydande hot mot en ung persons välbefinnande. Att ta itu med mobbning är utmanande, men ytterst viktigt.

Mobbningen hör inte hemma i skolorna. Medlemmarna i Åbo Samppalinna Rotaryklubb ville vara med och hjälpa i ungas skolgång, Man utmanade eleverna i Åbo mellanstadier att delta i en kampanj med fokus på att minska mobbningen. Man ville också uppmuntra och belöna sådana ungdomar från Åbo som genom eget exempel och agerande ingripit mot mobbning. Samtidigt har de fungerat som ett gott exempel av unga som inte mobbar och som med sina vänliga och sociala aktiviteter tar hänsyn till andra.

Belöning för exemplarisk agerande

Kampanjutmaningen skickades till 19 skolor i Åbo, till årskurserna 7–9. Utmaningen antogs av 9 skolor. Personalen på varje skola fick själva bestämma hur de genomförde utmaningen. Skolans uppgift var att motivera förslaget till prismottagare.

Bedömningsgrunderna var väldigt lika. Här är en av dem:

Hen är ordförande för skolans studentkår och har varit med och utvecklat många aktiviteter för att förbättra gemenskapsandan i vår skola. Hen är ett gott exempel för andra unga med sin agerande och är vänlig mot alla, inkluderar alla och ingriper modigt vid mobbning.

Klubben fick stipendiepengar från distriktet för projektet. Rotaryklubben tilldelade varje utvald student ett stipendium på 100 euro och ett hedersdiplom. Vi bjöd de utvalda eleverna och skolans representant till vårt ordinarie veckomöte för lunch. De som var närvarande fick ett hedersdiplom. För de som inte hann till lunchen levererades hedersdiplomet till skolan. Skolorna ombads att nämna stipendiet och hedersdiplomet i samband med skolans vårfest.

En utmaning till rotaryklubbarna

Åbo Samppalinna Rotaryklubb fortsätter sitt projekt med Skolfred. Målet är att varje år genomföra projektet i en eller två mellanstadier i Åbo.

Vår klubb vill utmana andra rotaryklubbar att vidta åtgärder mot mobbning och göra sitt för att främja skolfred. Vi hoppas att varje rotaryklubb, inom ramen för sina egna resurser och expertis, belönar och uppmärksammar unga människor som genom sitt egna agerande ingriper vid mobbning

En ny fredsdeklaration

Fredskampanjen fortsätter! Rauhaa Respektii – sommarens fredsdeklaration arrangeras i Åbo den 2 juni. Klockan 14 går vi i kortege från Åbo domkyrka till Salutorget där själva evenemanget med sommarfredsdeklaration inleds kl. 14.30. Rotarianer har ett eget rotarytält vid evenemanget. Välkomna alla!

https://www.facebook.com/events/turku-finland/rauhaa-respektii-kes%C3%A4rauhan-julistus-suomen-turusta/3349767461989244/.

Bild från lunchen, där Skolfred! -kampanjens hedersbetyg delades ut. Vänster
Veeti, Reetta, Atte, Clara, Leevi och projektledaren Erja Vihervaara och klubbpresidenten Eeva Nurminen

Translate »