FÖRSLAG TILL DISTRIKT 1410 DISTRIKTSGUVERNÖR FÖR ROTARYÅRET 2024 – 2025

Ansökningsblankett i PDF-format

DENNA BLANKETT RETURNERAS;

  • antingen som bilaga som e-post till adressen tuohimäki@gmail.com
  • eller per post till adressen Mikko Lindeman, Tuohimäentie 75, 31490 TERTTILÄ

Det slutna kuvertet skall märkas med texten ”Guvernör 2024–2025″.

Förslaget skall vara Mikko Lindeman tillhanda före den 30.11.2021 kl. 16.00 Förslag som inkommit efter ovannämnda datum beaktas inte.

Guvernörens status, kompetenskrav och uppgifter finns i Rotary handboken från 2013: Rotary Internationals stadgar/ Artikel 15/15.070, 15.080 och 15.090 (sid. 181-183)

Utnämnings- och valprocedurerna finns i Rotarys handbok 2013: Rotary Internationals stadgar/Artikel 13 (sid. 171-176).

Share This