Vi har fått en rapport från Finlands miljöinstitut om övervakning av blågröna alger under sommaren 2021.

Rotarianerna stod för mer än en tredjedel av gjorda observationer. Rapporten lyder t.ex. “Som tillägg till satellitobservationerna representerar de lokala observationerna en betydande förbättring till mängden data som erhållits. Detta är mycket viktigt både vetenskapligt och med tanke på informationen utåt”

Läs hela rapporten.

En hobby med betydelse = Rotary

 

 

Translate »
Share This