Rotaryklubeilla on kuluvan vuoden RYLA-koulutukset hyvässä vauhdissa vähintään suunnittelun tasolla. Klubiemme RYLA-koulutukset on tavallisesti tarkoitettu alle 30-vuotiaille aktiivisille nuorille, jotka haluavat tutustua johtajuuteen. RYLA-koulutuksen tavoitteena on rohkaista nuoria johtajuuteen ja kasvattaa heitä aktiiviseen kansalaisuuteen ja eettiseen toimintatapaan.

Oman rotarypiirin RYLA-koulutuksen lisäksi on mahdollisuus osallistua kansainväliseen RYLA-koulutukseen. Tänä vuonna Puolan ja Ruotsin rotarypiirit (zone 17-18) järjestävät yhteistyössä RYLA-koulutuksen Gdanskissa 13.-15. syyskuuta 2024. Tämä voi olla jatkoa klubien paikallisille RYLA-koulutuksille. Potentiaalisena kohderyhmänä voisivat siten olla paikallisen RYLA-koulutuksen suorittaneet nuoret aikuiset.

Gdanskissa järjestettävä RYLA-koulutus on suunnattu noin 25-35 -vuotiaille valmistuneille nuorille. Lisäksi toivotaan noin 1-3 vuoden työkokemusta. Koulutukseen kootaan vähintään 24 nuorta eri maista.

Koulutus järjestetään jo yhdeksännen kerran. Koulutuksen tavoitteena on:

  • lisätä itseluottamusta ja tietoisuutta omista kyvyistä johtajana
  • lisätä ymmärrystä menestyksekkään johtamisen työkaluista
  • lisätä ymmärrystä kulttuurieroista ja erilaisista johtamistyyleistä
  • koota tulevaisuuden johtajien kansainvälistä verkostoa
  • lisätä ymmärrystä Rotary Internationalin arvoista ja eettisistä standardeista

Koulutuksessa käsitellään esimerkiksi strategista ajattelua, managerin ja leaderin eroja, johtajan viestintää ja motivaatiota sekä hyvää hallintotapaa.

Otetaanpa mietintään, olisiko piirimme klubeilla halua sponsoroida opiskelija kansainväliseen RYLA-koulutukseen tänä vuonna tai tulevina vuosina. Kulut ovat yhteensä noin 1000-1500 euroa/osallistuja.

Katso Esite RYLA koulutus Gdanskissa

Lisätietoja Rotary Young Leadership Award Zone 17-18 International Leadership Training (intrylazone1718.org)

Tiedustelut: Heli Hookana, Turun Rotaryklubi, RYLA-vastaava

Translate »