Tammikuu 2024

Uuden vuoden alkaessa on usein tapana tehdä erilaisia uuden vuoden lupauksia. Lupauksia tehdään yhteisötasolla, mutta ehkä enemmän kuitenkin yksilötasolla. Joku päättää urheilla, toinen laihduttaa, kolmas aloittaa uuden harrastuksen. Vuoden lopussa sitten pohditaan, miten hyvin lupaukset toteutuivat.

Tasavallan presidentti Niinistö esitti uuden vuoden puheessaan meille yhteistä uuden- vuodenlupausta: että kohtaamme toinen toisemme reilusti, toista ymmärtäen, ihmisyyttä kunnioittaen ja perinteistä yhteyttämämme ja luottamustamme vaalien. Tämä toivomus on kuin suoraan rotareiden käsikirjasta. Siinä on ne arvot, jotka luotiin rotareille yli sata vuotta sitten ja joita vuosien varrella on selkiytetty ja kehitetty.

Aloitamme tammikuussa klubien toiminnan jälleen pienen joulutauon jälkeen. Klubeissa ei ehkä ole tehty uudenvuodenlupauksia, mutta suunnitelmia ja toimia klubitoiminnan kehittämiseksi ja voimaannuttamiseksi varmasti on. Klubit itse tietävät parhaiten, miten toimia omalla alueella, omassa toimintaympäristössä ja omassa klubissa ja käyttää klubitoiminnan kehittämiseksi kaikki se taito, kokemus ja osaaminen, jota jäsenistössä on.

Jäsenmäärän kehitysluvut näyttävät, että yksi haaste myös tälle keväälle on uusien jäsenten, toimijoiden saaminen klubeihin. On luotava katse lähipiiriin ja kutsuttava jäseneksi henkilöitä, jotka haluavat toimia ja vaikuttaa. Klubitoiminnan tekeminen näkyväksi on yksi keino lisätä ihmisten tietoutta rotareista ja rotareiden päämääristä sekä näin lisätä kiinnostusta rotaritoimintaa kohtaa.

Presidentti Barack Obaman muistelmissa vaalikampanjoiden vetäjä toteaa, että kampanjan aikana emme jättäneet yhtäkään rotariklubia käymättä. Tämä on hyvä maininta siitä, miten merkittävä rotaryverkosto voi joissakin yhteisöissä olla. Meillä on tänään aivan eri mahdollisuudet ja keinot verkostoitua kuin rotaritoiminnan alkuvuosina.

Ei kuitenkaan pidä aliarvioida sitä osaamisen, kokemuksen ja toiminnan verkostoa, jonka rotaryklubi mahdollistaa meille myös tänään. Kaikki on meistä itsestämme kiinni. Ideoidaan, kehitetään, kokeillaan ja arvioidaan. Etsitään yhteistyökumppaneita. Toimitaan. Ajatellaan positiivisesti kohti tulevaisuutta.

Hyvän tekeminen on yksi rotareiden tehtävistä. Hyvän tekeminen auttaa meitä itseämme myös ja lisää tutkimusten mukaan omaa onnellisuuttamme. Luin joulun aikaan teollisuustitaani Walter Ahlströmin elämänkerran. Hän vaikutti vahvasti mm. syntymäkaupungissani Varkaudessa. Uutta minulle kirjassa oli se suuri hyväntekemisen määrä, mitä hän bisneksen ohella teki. Hän tuki kouluja, hoitolaitoksia, taidetta, lapsia ym. Yhteiskunta huolehtii verorahoilla tehtävät, joihin ennen tarvittiin hyväntekijöitä. On kuitenkin yhä alueita ja asioita sekä kotimaassa, että kauempana, joihin tarvitaan rotareiden auttavaa kättä.

Toivotan Teille kaikille erinomaista alkanutta vuotta 2024. Luodaan toivoa maailmaan. Surua ja toivottomuutta on nyt ilmassa eri puolilla maailmaa mm. sotien takia. Luottakaamme ja uskokaamme kuitenkin parempaan tulevaisuuteen.

Kuva: Tapio Haaja / Unplash