Kuvernöörin kuukausikirje, Lokakuu 2023

Rotariliikkeellä on seitsemän keskeistä toiminta-alaa: rauha ja konfliktien sovittelu, sairauksien ehkäisy ja hoito, puhdas vesi, äidin ja lasten terveys, koulutus ja lukutaito, taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehittäminen ja luonnon suojeleminen. Nämä samat asiat löytyvät myös vuonna 2015 YK:n hyväksymästä kestävän kehityksen tavoiteohjelmasta. Tämä YK:n agenda 2030 tähtää siihen, ettei ketään jätetä kehityksessä jälkeen. YK:n hyväksymän agenda 2030 velvoittaa kaikkia maita. Tavoitteita on 17 ja niiden seuraamista toteutetaan jokaisessa maassa. Ei ole sattumaa, että YK:n ja rotareiden tavoitteet ovat yhtenäisiä. Rotariliike oli vahvasti mukana jo YK:n perustamisessa.

Syyskuussa YK:n yleiskokous kantoi huolta siitä, että tavoitteiden toteutuminen tapahtuu liian hitaasti. Pääsihteeri kannusti valtioita ja kaikkia ihmisiä toimimaan ja tekemään enemmän kestävän kehityksen puolesta. Paljon on hyvää kehitystä kuitenkin tapahtunut sitten vuoden 2015, sitä ei sovi myöskään unohtaa.

Olemme aloittaneet tämän lokakuun perinteisellä silakkasoudulla. Silakkasoutu pidettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013 ja sen tavoitteena on koota piirimme rotarit yhteen vesien suojelun tukemiseen. Tänä vuonna ensimmäisen kerran soutamisen rinnalla oli silakkapatikointi.

Saa nähdä joudummeko tulevaisuudessa pohtimaan silakkasoudulle uuden nimen, jos EU:n kaavailemat muutokset kohdistuen mm silakkakalastukseen toteutuvat!

Rotaryklubien ja piirin toiminnassa kestävän kehityksen tavoitteita on hyvä myös tarkastella. Ne voivat olla hankkeita ja projekteja tai vain klubien arkipäivän toimintaan liittyviä päätöksiä liittyen mm. energiaa, ruokahävikkiin, matkustamiseen. Jo nyt muutamat klubit ovat mukana mm. rantojen puhdistamisessa ja roskien keräämisessä. Kestävää kehitystä on myös koulujen pulpettien tai sairaalavälineiden toimittaminen Ukrainaan kuten helsinkiläinen klubi on tehnyt.

Syyskuussa olin Rotary Internationalin seminaarissa –People of Action. Siellä paras esitelmä oli mielestäni kahden nuoren puheenvuoro children against plastic -liikkeestä. Meidän vesireppu-projekti on oiva väline meidän koululaisille. Toivon, että yhä useampi klubi löytää yhteistyötä koulujen kanssa vesirepun tiimoilta. Kouluyhteistyö tuo mukanaan näkyvyyttä ja tunnettuutta klubeille sekä uusia kontakteja.

Lokakuussa eli 24.10 on YK:n päivä ja END POLIO -päivä. Polio ilmentyy yhä edelleen Afganistanissa ja Pakistanissa. Rotaryt ovat olleet kauan mukana polion hävittämiskampanjassa ja työtä on jatkettava, vaikka teema ei ehkä meille eurooppalaisille, suomalaisille, ole enää kovin läheinen.

Vuoden teema on CREATE HOPE in the WORLD. Luodaan uskoa parempaan maailmaan. Se edellyttää myös tekoja paremman maailman puolesta. Välitetään toisistamme, huolehditaan toisistamme, luonnosta ja ympäristöstä. Kannustetaan ja tuetaan toisiamme toimimaan ja jaksamaan. Pidetään rotaryliike yhdessä voimissaan – palvelu itsekkyyden edelle.

” The earth is not ours, it is a treasure we hold in trust for future generations.”