FT Mika Sipura

Arkadian Yhteislyseon lehtori, FT Mika Sipura kävi esittelemässä klubikokouksessamme hänen ja oppilaidensa Valkjärven vedenlaatua ja vesistöä tutkinutta monivuotista projektia.

Valkjärvi tutkimus

Noin 70 opiskelijaa mukana tekemässä tutkimusta, siihen käytettiin satoja maasto- ja luokkatunteja.

Projektista on tehty yli 300-sivuinen julkaisu, joka seikkaperäisesti selvittää tärkeän kotijärvemme vesistöasiaa.

Katso esitys tästä

Tässä muutamia mielenkiintoisia kohtia:

  • Valkjärvi ei happamoidu, fosforimäärä on korkea
  • Vesi viipyy Valkjärvessä pitkään, 5,8v
  • 12,3 m syvin kohta
  • Lämpeneminen heikentää Valkjärven tilaa
  • Yli 5 metrin syvyydessä happipitoisuus on iso, joten esim. lohi ei pystyisi elämään
  • 2 hapetinta käytössä, talvella vain yksi käytössä, muutama vuosi sitten se hajosi ja jo kolmessa päivässä tuli happikato ja kalat alkoivat kuolla. Valkjärvi on siis tekohengityksessä.
  • Pohja on pelkkää savea
  • Eliölajeja on todella vähän, koska järvi niin matala ja savipohja ei niille myöskään sovi
  • Valkjärven tilanne on parantumassa, sillä maanmuokkaus on vähentynyt ja sitä myöten rasite vähenee

Lue koko Valkjärvi raportti täältä

Tutustu Valkjärveen

Esitys oli todella mielenkiintoinen katsaus Valkjärven tilaan ja herätti paljon kysymyksiä ja keskustelua.

pres Timo Lotila kuuntelee keskittyneesti Mika Sipuran esitystä. Kuva Ari Niiniviita

 

 

Lopuksi pres Timo kiitti Mika Sipuraa hyvästä esityksestä.

Share This