ARVOPOHJAMME

Rotary international

 

 

Ydinarvot

Rotary hyväksyi ydinarvot osana Rotaryn strategiasuunnitelmaa tarkoittaen, että nämä viisi arvoa ovat rotarina olemisen perusominaisuuksia. Rotary Internationalin ydinarvot ovat:

 • Toveruus
 • Rehellisyys
 • Moninaisuus
 • Palvelu
 • Johtajuus

 

Neljän kysymyksen koe

Tutki ajatuksiasi, sanojasi ja tekojasi kysymällä itseltäsi:

 1. Onko tämä TOTTA?
 2. Onko tämä OIKEUDENMUKAISTA kaikkia asianosaisia kohtaan?
 3. Luoko tämä HYVÄÄ TAHTOA ja PARANTAAKO tämä YSTÄVYYSSUHTEITA?
 4. Onko tämä kaikkien osapuolten EDUN MUKAISTA?

 

Rotaryn tavoite

Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemi­sen ihannetta kaiken arvossapidetyn yrit­teliäisyyden perustana

 1. edistämällä tuttavuussuhteiden synty­mistä ja siten luomalla tilaisuuksia pal­velemiseen
 2. vaalimalla liike- ja ammattimoraalia ja arvostamalla kaikkea hyödyllistä työtä sekä opastamalla jokaista rotaria näkemään oma ammattinsa tilaisuutena pal­vella yhteiskuntaa
 3. innostamalla jokaista rotaria toteutta­maan palvelemisen ihannetta yksityis­elämässään, ammatissaan ja yhteis­kunnan jäsenenä
 4. edistämällä kansojen välistä yhteisym­märrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa pal­velemisen ihanteen yhdistämien työn ja toiminnan ihmisten välisen ystävyyden avulla.

 

Singaporen julistus

Liike- ja ammattialoilla toimiville rotareille määriteltiin kahdeksan kohdan eettinen julistus vuonna 1989 Singaporessa pidetyssä sääntövaltuuskunnan kokouksessa. Chicagossa 30-luvulla syntyneen Neljän kysymyksen kokeen ja ns. Singaporen julistuksen väliin mahtuu lähes 60 vuoden kehityskaari. Liike- ja ammattialalla toimivana rotarina minun velvollisuuteni on

 • suhtautua omaan ammattiini tilaisuute­na palvella
 • noudattaa uskollisesti oman ammattini eettisten ohjeiden kirjainta ja henkeä, oman maani lakeja ja oman yhteisöni moraalisääntöjä
 • tehdä kaikkeni kohottaakseni ammatti­ni arvostusta ja edistääkseni korkeim­pia eettisiä arvoja omassa ammatis­sani olla rehellinen ja tasapuolinen työn­antajaani, työntekijöitäni, yhtiökumppa­neitani, kilpailijoitani, asiakkaitani ja yleisöä kohtaan sekä kaikkia niitä koh­taan, joihin olen liike- tai ammattisuh­teessa
 • olla rehellinen ja tasapuolinen työnantajaani, työntekijöitäni, yhteistyökumppaneitani, kilpailijoitani, asiakkaitani ja yleisöä kohtaan sekä kaikkia niitä kohtaan, joihin olen liike- tai ammattisuhteessa
 • kunnioittaa ja arvostaa kaikkia yhteis­kunnalle hyödyllisiä ammatteja
 • tarjota ammattitaitoni avuksi yritettäes­sä löytää työmahdollisuuksia nuorille, pyrittäessä auttamaan erityisongelmis­ta kärsiviä ihmisiä ja kehitettäessä paikkakuntani asukkaiden elämänlaa­tua
 • olla rehellinen markkinoinnissani ja edustaessani liike- tai ammattialaani yleisön edessä
 • olla pyytämättä muilta rotareilta ja olla suomatta heille sellaista etuoikeutta tai etua, jota en tavallisesti soisi muille lii­ke- tai ammattikumppaneilleni.

 

Moninaisuus, Oikeudenmukaisuus ja Osallistavuus

Kuten kansainvälinen yhteisö, joka haluaa rakentaa maailman, jossa ihmiset ovat yhdessä ja toteuttavat kestäviä muutoksia, myös Rotary arvostaa moninaisuutta ja juhlii eritaustaisten ihmisten sitoutumisesta, riippumatta heidän iästään, etnisestä taustastaan, rodustaan, väristään, kyvyistään, uskonnostaan, sosioekonomisesta tasostaan, kulttuuristaan, sukupuolestaan, sukupuolisesta suuntautuneisuudestaan tai sukupuoli-ideniteetistään.

 

PERIAATTEET

Ohjeeksi rotareille ja muodostaakseen Rotarylle yhteiskuntapalvelua ajatellen menettelytavat, on hyväksytty seuraavat terveet ja toimintaa ohjaavat periaatteet:

Rotaryn yhteiskuntapalvelu kannustaa jokaista rotaria toteuttamaan palvelemisen ihannetta yksityiselämässään, ammatissaan ja yhteiskunnan jäsenenä. Pyrkiessään toteuttamaan palvelemisen ihannetta rotaryklubit ovat kehittäneet hyvin erilaisia palveluprojekteja, jotka ovat tarjonneet jäsenille merkittäviä palvelumahdollisuuksia. Ohjeeksi rotareille ja muodostaakseen Rotarylle yhteiskuntapalvelua ajatellen menettelytavat, on hyväksytty seuraavat periaatteet: Yhteiskuntapalvelussa jokaisella rotarilla on tilaisuus toteuttaa pyyteettömän palvelemisen ihannetta, ”Service Above Self.” Jokaisen rotarin ja rotaryklubin yhteiskunnallisena velvollisuutena ja sitoumuksena on parantaa niiden ihmisten elämänlaatua, jotka asuvat paikkakunnalla, ja toimia yhteisön hyväksi.

Aktiviteetit, jotka vaativat kaikkien rotareiden henkilökohtaista osallistumista, ovat yleensä lähempänä Rotaryn luonnetta kuin ne, jotka vaativat vain klubin toimintaa

Rotary on epäpoliittinen ja uskontoihin sitoutumaton järjestö.

Rotaryn toiminta perustuu klubikokouksiin, muihin klubitapahtumiin ja klubin palveluprojekteihin.

Kokoontumistiedot

Paikka:
Klaukkalan seurakuntakeskus, takkahuone
Ylitilantie 6
01800 Klaukkala

Aika:
Tiistaisin klo 17.30-19.00

Tapahtumat

Share This