Taru Koivisto aloittamassa esitystään.

Saimme tiistaina kuulla vuonna 2022 tohtoriksi väitelleen Taru Koiviston erittäin mielenkiintoisen esityksen tutkimuksen kohteena olleesta aiheesta eli muusikoiden työstä suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä.

Taru Koiviston esitys alkoi

Esityksen alussa katsoimme Youtubesta löytyvän videon aiheesta, katso tästä.

Muusikot eivät enää esiinny yksinomaan perinteisille konserttiyleisöille, vaan työskentelevät yhä useammin toisentyyppisissä tiloissa ja ympäristöissä. Lisäksi työskentely tapahtuu monenlaisten ryhmien kanssa, joiden jäsenten elämäntilanteet vaihtelevat. Taru kävi läpi kolme case tapausta, joista ensimmäinen käsitteli lastensairaalaympäristössä työskenteleviä muusikoita. Toinen case käsitteli työskentelyä ikääntyneiden sairaalassa ja kolmas case käsitteli syventävässä tapaustutkimuksessa muusikoiden tunnetyötä saattohoidossa.

Tutkimuksen tuloksissa sairaalamuusikot näyttäytyvät vastuullisina moniammatillisina toimijoina, jotka kehittävät ammatillisuuttaan vastavuoroisten ja suhdeperustaisten sosiaalisten käytäntöjen avulla. Lisäksi tulokset osoittavat, että osallistavat musiikilliset työskentelytavat luodaan yhdessä hoitohenkilökunnan, potilaiden ja näiden omaisten kanssa, ja ne näkyvät sairaalamuusikoiden työssä muun muassa vertauskuvallisen ajattelun ja kielen luomisena, musiikillis-emotionaalisena vuorovaikutuksena sekä gerotranssendenssin eli ikääntymisen tuoman elämänkokemuksen ja kypsymisen tukemisena.

Aihe osoittautui erittäin mielenkiintoiseksi, sillä syntyi paljon kysymyksiä ja keskustelua omassa tuttavapiirissä esiintulleista tapahtumista ja musiikin liittymisestä niihin.

Taru Koivisto laulatti meitä.

Markku, Kari ja Juha osallistuivat yhteislauluun.

Ja jotta kaikki voisivat osallistua lauluun, niin lauluksi valikoitui tuttuakin tutumpi Väliaikainen.

Sitten laulettiin Väliaikainen.

Tästä lopussa toteutetusta lauluhetkestä jäi kaikille hyvä mieli (taisi olla ensimmäinen kerta klubin 33v historiassa, että klubikokouksessa yhteislaulettiin) ja presidentti Janne kiitti Tarua hyvästä ja erittäin valaisevasta aiheesta musiikintekijöiden arkipäivästä terveydenhuollon tukena.

Lue Taru Koiviston esitys (poistuu 5.10.2023).

Tarun kotisivut

Tarun väitöskirja on luettavissa täältä.

Suomen Valkonauhaliiton toiminnasta lisätietoa http://www.suomenvalkonauhaliitto.fi/etusivu/

Share This