Kokouksessamme 22.10.2019 oli esitelmöitsijänä/keskustelun avaajana toimittaja, viestintävalmentaja Peter Nyman

Ohessa keskustelusta poimittua:

Peter aloitti alustuksensa tarkastelemalla ovatko rotaryn motot ja teemat kiinnostavia ja vastasi, että netistä kerättyjen tietojen perusteella pääsääntöisesti polion hävittäminen maapallolta, rauhantyö ja nuorille tarjotut mahdollisuudet nähdä maailmaa Klaukkalan ulkopuolella tai tänne tuleva muunmaalainen nuori tutustuu suomalaiseen kulttuuriin ovat kaikki hyviä teemoja, joista ei-rotarit voivat helposti kiinnostua.

Peter Nyman opastaa rotareita viestinnän saloissa

Mutta sitten keskustelu kääntyi siihen ovatko mielikuvat rotareista jostain menneisyydestä ja yhteinen toteamus oli, että yhteiskunnallinen mielikuva rotareista on vanha (esim. salaseura) ja mielikuvien muuttaminen on haastava tehtävä. Tähän liitettynä se, että rotareiden media näkyvyys on heikko varsinkin valtakunnallisissa medioissa eli uutta tietoa tämän päivän rotaritoiminnasta on haastellista saada tuotua ison yleisön tietoon. Todettiin, että Nurmijärvellä on vielä mahdollisuus saada lehtiin tietoiskuja rotareiden tapahtumista ja varsinkin nuorisovaihtoon liittyvistä asioista.

Yksi asia johon kiinnitettiin keskustelussa huomiota on informaation samankaltaisuus eri vuosina eli rotareiden pitäisi muuttaa viestintätapaansa eri vuosina vaikka kyse olisi samasta tapahtumasta esim. talvitapahtuma Valkjärven Lähtelän rannassa helmikuussa.

Peter myös nosti esille asian eli elättekö Klaukkalan klubissa vielä sen mukaisesti jollaiseksi itse haluatte teidät nähtävän? Tätä jokaisen pitää itse miettiä, toivottavasti vastaus on myönteinen. Tämä on tärkeää sen takia, että brändi, tässä tapauksessa rotaryn brändi, on summa jokaisen rotarin tekemisestä ja käyttäytymisestä.

Viestinnässä Peter kehotti klubia luomaan mielikuvia toiminnasta, mutta toisaalta pitämään faktat kunnossa eli pysymään kuitenkin tosiasioissa.

Peterin mukaan media on tänään:

  • relaaliaikaisesti reagoiva
  • kilpaileva, loputon määrä ”medioita”
  • viihteellistynyt ja personoitunut
  • sisältää laadun ja tarkkuuden ongelmia
  • kaikki ovat potentiaalisia toimittajia tällä kännykkkameroiden ja netin aikakaudella.

Sosiaalisen median välineiden (instagram, twitter, facebook, snapchat, yms.) käytöstä myös keskusteltiin ja miten niiden käyttö toimii yhteistyössä kotisivuilla olevan faktatiedon ja laajemman informaation kanssa.

Lopuksi Peter antoi vielä vinkin Klaukkalan rotareiden viestintään eli toiminnan tavoite pitäisi sisällyttää esim. jokaisen varainhankintatapahtuman mainonnan otsikkoon.

Tilaisuus käytiin keskustelumuotoisena ja tilaisuuden päätyttyä klubin presidentti kiitti Peteriä esityksestä ja inspiroivasta lähestymistavasta meille haasteelliseen median maailmaan.

Share This