Suomen Rotaryn Lääkäripankilla on ollut Tansaniassa pitkäaikainen hanke, jonka tärkeä osa-alue on ollut äitiysneuvolatoiminnan kehittäminen. Suunterveydenhuollon ottamista mukaan neuvolatoimintaan on lähdetty aiemmin kehittämään WHO:n ohjeen mukaan.

Klaukkalalainen hammaslääkäri Juhani Brodkin on ollut käynnistämässä hankkeen kätilöiden suunhoidon osaamisen kehittämiseksi Tansaniassa. Työn tuloksena syntyi kansainvälisenä yhteistyönä sekä opaslehtinen että koulutusta taustatiedon lisäämiseksi toimijoille.
https://www.nurmijarvenuutiset.fi/paikalliset/6019396

Share This