Saimme kuulla tiistaina 30.8.2022 erittäin mielenkiintoisen ja paljon keskustelua herättäneen esityksen Pääesikunnan koulutuspäälliköltä, eversti Kari Pietiläiseltä.

Katso esitykset alla:
2022 08 30 ROTARYt 1
2022 08 30 ROTARYt 2

Muutamia nostoja esityksestä:

  • Maanpuolustustahto ja motivaatio palvelukseen on parantunut varusmiesten joukossa
  • Digitalisaatio, simulointi, verkko-oppiminen muuttavat koulutustarvetta, sillä uudet alokkaat ovat näissä asioissa erittäin valveutuneita
  • Yleinen asevelvollisuus kiinnostaa erittäin paljon muita maita ja vieraita on tulossa jatkuvasti tutustumaan järjestelmään
  • Kertausharjoitusten määrä lisääntyy tulevina vuosina
  • Vapaaehtoisten naisten määrä kasvanut merkittävästi vuoden 2010 jälkeen
  • Varusmies palveluksen keskeyttämisessä ensimmäiset 48 tuntia ovat melko ratkaisevat
  • Alueellinen joukkojen yhteistoiminta kasvaa
  • Yhteistyö PVn, MPKn ja reserviläisjärjestöjen välillä kasvaa merkittävästi tulevaisuudessa koulutustarpeen lisääntyessä
  • NATOon liittymisen vaikutus vielä ei ole merkittävä, mutta kasvanee tulevina vuosina.

Share This