Rotary Youth Leadership Awards

Noortest eetilised juhid ja aktiivsed kodanikud

Inspireerivad kõned, asjatundjate kogemus, individuaalse arengu toetamine, ühiskondlik aktiivsus, kõike seda ja enamatki hõlmab endas rotariaanide RYLA – Rotary Youth Leadership Awards – programm.

Koolitus on suunatud 14 – 30 -aastastele aktiivsetele noortele, kel huvi juhtimise vastu: siin on võimalik arendada nii otsuste tegemise oskust, algatusvõimet, interaktiivseid võimeid kui ka oskust esitada oma seisukohti selgelt ja veenvalt. RYLA-seminarides räägivad erinevate elualade esindajad noortele juhtimisega seonduvatest kogemustest ja mõtetest. RYLA-koolituse eesmärgiks on julgustada noori juhtimisele ning kasvatada neid aktiivse kodaniku ja eetilise käitumise malli järgi.

RYLA-juhtumiskoolitusi korraldavad klubid eraldi või ka mitmed klubid koos, korraldaja võib olla ka üks Rotary piirkond. RYLA üheks koostöötahuks võib olla ka kool, kogukond või ühing. Osalejad valitakse taotluste põhjal või koos koostööpartneritega.

Võta julgelt ühendust oma piirkonna Rotary klubiga ning küsi lisainfot piirkonnas korraldatavate RYLA-koolituste kohta.