Piirkonnad

Piirkonnad

Soomes on kuus Rotary piirkonda. Iga piirkonna eesotsas on kuberner, talle on toeks piirkonna nõukogu, komiteed ja erinevad abikubernerid. Klubid esitavad kuberneri kandidatuuri ning piirkondade nomineerimiskomitee valib kandidaatidest sobivaima. Tulevane kuberner kinnitatakse Rotary Internationali maailmakonverentsil.

Piirkond korraldab klubidele aasta jooksul erinevaid üritusi, millest tava-rotariaani seisukohast on olulisim tulevaste klubipresidentide ja -ametnike koolitusseminar (PETS). Piirkondlik koosolek toimub tavaliselt sügiseti ja piirkondlik pidulik konverents kevadeti.

Piirkonna kuberner külastab oma tegevusaasta jooksul kõiki oma piirkonna klubisid.

DG Jorma Winter
DG Jorma Winter

Piirkonna 1400

DG Jorma Winter

Tornio

Logistiikan koulutus ja konsultointi
Mobile +358-40-511 0546
E-mail: jorma.winter@outlook.com

Piiri 1380 (Pohjanmaa)
https://d1380.rotary.fi

Piiri 1390 (Sise-Soome)
https://piiri1390.rotary.fi

Piiri 1400 (Põhja-Soome)
https://d1400.rotary.fi

Piiri 1410 (Lääne-Soome)
http://www.rotary1410.fi

Piiri 1420 (Lõuna-Soome ja Eesti)
https://d1420.rotary.fi

Piiri 1430 (Ida-Soome)
https://rotary.fi/d1430/

Share This