The Goodfather rajab noortele teed Forssa piirkonna tööturule

Forssa Sepänhaka Rotary klubi juhib projekti, mis on loonud kohalikele noortele töökohti ja võimalusi tööproovideks. Aastal 2015 käivitatud meetmed on tänaseks toonud kaasa juba enam kui 120 noore tööhõive.

The Goodfather-projektis saavad töötud noored rotariaanide abi ja toega omale tööd. Rotariaanid aitavad avada uksi ettevõtetesse ja ühingutesse ning kontakteeruvad ettevõtjatega. Nad aktiveerivad noori tööle ja toetavad tööproovile minevat või töökohta otsivat noort.

Koostöös on jõud

Piirkonna nr 1410 projekti abil kaardistas kontrollrühm koos Forssa linnaametnikega noorte olukorda tööturul. Selle tulemusena vähenes noorte töötute arv umbes 20 %.

Käivitati tihe koostöö noorte infokeskus Viltteriga, tööpraktika bürooga (Oppisopimustoimisto) ja Lyhty-projekti esindajatega. Projekti koordinaatoriks palgati töötu abirahast elav noor. TGf-koordinaatoriks valitud Heidi Sipilä alustas tööd 2015. aasta mais.

TGf-koordinaator asus tööle TE-keskuses, Forssa linna ja selle ümbruse noorte tööhõive ja väljaõppega tegelevas asutuses.

Tõhusalt tulemusteni

Koordinaator on noortele ette valmistanud õppematerjalid tööelust ja õppimisest ning animatsiooni töökoha leidmise teekonnast. Lisaks haldab ta piirkonna noortele suunatud Facebooki lehekülge Nuorten info – Forssan seutu.

2015. aasta detsembri lõpuks oli projektiga liitunud 16 ettevõtet. Ettevõtetesse suunati kokku 29 noort inimest, nende hulgast alustas tööd või tööproovi 10.

2018. aasta alguseks oli tööhõivesse kaasatud 120 noort.