Rotary aastapäev 23.2.

Paul Harris ja tema sõbrad asutasid Rotary Internationali 23. veebruaril 1905 aastal. Igal aastal tähistatakse sel päeval Rotary aastapäeva. Üles saja aasta on rotariaanid loonud võimalusi õppimiseks, tugevdanud ühistegevust, aidanud kaasa polio kaotamisele maailmast ja parandanud elu igal pool maailmas.

Rotary inspireeriva tegevuse tunnustamiseks soovitame, et klubid ja piirkonnad  korraldavad sel puhul mitteametlikke rõõmsaid ühistegevusi näiteks ”Rotary Päeva”. Rotary Päev pakub meile rotariaanidele võimaluse olla nähtav ja mõjutada oma kohalikku kogukonda, luua pikaajalisi vastastikku toimivaid suhteid, tekitada soovi liituda Rotaryga ja parandada Rotary kuvandit. Iga klubi, olgu suur või väike, võib olla Rotary Päeva võõrustaja. Naaberklubid võivad ühineda ja koguni piirkond võib tähistada üheskoos Rotary Päeva.

Vihjeid, kuidas tähistada Rotary Päeva. Näiteks:

 • Tutvustage üritusel oma projekte, kaasake kaaskondseid sellesse projekti, et teie külalised näeksid ise, kuidas Rotary on kogukonnale kasulik.
 • Päevaprogramm, mis meeldib mitte-rotariaanidele ja peredele. Mõelge noortele päevajuhtidele, inspireerivatele esinejatele, kuulsustele, muusikutele või teistele avaliku elu tegelastele
 • Tõstke esile rahvusvahelised ja kohalikud ühiskonna teenimise ja heategevusvaldkonnad ning tegevused kooskõlas Rotary prioriteetidega: rahutöö, võitlus haigustega, puhas vesi ja kanalisatsioon, emade ja laste tervis, haridus, kohaliku majanduse tugevdamine, keskkond.
 • Tutvustage Rotaryt potentsiaalsetele liikmetele kui  kaasahaaravat võimalust leida uusi sõpru, vahetada ideid ja võtta meetmeid oma kogukonna ja maailma parandamiseks.
 • Tunnustage mitte-Rotary kogukonna liikmeid, kes tegutsevad kooskõlas Rotary ideaalidega.
 • Viige läbi üritusi koos oma partnerorganisatsioonidega, et näidata, et üheskoos tegutsedes avaldame ühiskonnale sügavamat ja kestvamat mõju.
 • Kutsuge kohalikku meediat üritusi kajastama.
 • Koguge osalejailt infot ja kutsuge neid tulevastele Rotary üritustele.
 • Avaldage sotsiaalmeedias ürituste ajal ja järel pilte ja videoid #RotaryDay
 • Kutsuge kohalikke ettevõtteid oma üritust sponsoreerima.
 • Rääkige osalejatele, milline kollektiivne mõju on 1,2 miljonil rotariaanil globaalselt, kui me kõik 35 000 Rotary, 10 000 Rotaract ja 22 000 Interact klubi tegutseme ühiste prioriteetide nimel