Är Du intresserad av ett medlemskap?

Är Du intresserad av ett medlemskap?

Vill du göra gott och påverka både i din hemort och globalt? Anslut Dig till Rotary! Som rotarian får du en god chans att utveckla den egna hemorten tillsammans med likasinnade påverkare. Du kan göra mycket som en medlem i din omgivning, som representant, expert och påverkare inom din profession. Rotary är en internationell aktör med möjligheter och perspektiv för global verksamhet. Du får en god möjlighet att bilda nätverk både lokalt, nationellt och i större utsträckning.

Läs mer om vad ett medlemskap i Mariehamns Rotaryklubb ger dig i vår broschyr Här är ditt Rotary

Bekanta Dig även med aktiviteter riktade till ungdomar, Interact och Rotaract.

Tio goda skäl för att bli en rotarian

Som rotarian kan Du

1. Tjäna och använda dina egna färdigheter
2. Bilda professionella nätverk
3. Växa och utvecklas som en människa
4. Skapa nya vänskapsband
5. Ta del av kulturell mångfald
6. Fungera som en god medlem i samhället
7. Främja global förståelse
8. Trivas och uppleva nya saker
9. Ta del av ungdomsutbyte och, om du önskar, ta med en utbyteselev till ditt hem
10. Ta del av etiska aktiviteter.

Fyra-fråge-provet

Etiska principer styr Rotarys praktiska verksamhet. Genom vårt Fyra-fråge-prov försöker vi främja god praxis både vid ömsesidigt umgänge och serviceprojekt. Utforska således dina tankar, ord och gärningar med hjälp av dem.

1. Är det SANT?
2. Är det RÄTTVIST mot alla parter?
3. Kommer det att skapa GOD VILJA och BÄTTRE VÄNSKAPSFÖRHÅLLANDEN?
4. Kommer det att vara till FÖRDEL för alla som det berör?

Share This