Styrelse och funktionärer

Styrelse och funktionärer

Mathias Grunér

Mathias Grunér

President

Mariehamns Rotaryklubb
E-post: mgruner@gmail.com

Styrelse

President för 2024-2025 Mathias Grunér
Tillträdande president Pia Widén
Vicepresident Lotta Nummelin
Past president Lotta Nummelin
1. sekreterare Johnny Lindström
2. sekreterare Christian Jansson
Skattmästare Fanny Johansson

 

Funktionärer

Klubbmästare Sari Hautamäki
Programansvarig
Dan Sundqvist
Internationellt utbyte Hannes Byskata, Tanja Sabel
Seniorkommittén Björn-Olof Ehrnström
PR-kommitténs ordf. Katarina Fellman
Rotary Foundation Agneta Eriksson-Granskog
IT-samordnare Anna Dahlman
Arkivarie Åke Söderlund
Serviceprojekt Östersjön Mathias Grunér
Serviceprojekt Ukraina Monica von Frenkell

Share This