ÖVER 100 000 EURO INSAMLAT I FRAMGÅNGSRIK KAMPANJ TILL FÖRMÅN FÖR FLYKTINGAR I UKRAINA

Den 19 april var resultatet för Mariehamns Rotaryklubbs insamlingskampanj till förmån för människor på flykt inom Ukraina 100 818 euro! Det är mycket mer än vad klubben hade vågat hoppas på.

Många större insamlingsinsatser hade redan gjorts på Åland när Mariehamns Rotaryklubb i mitten av februari i år inledde en omfattande insamling för behövande i Ukraina. Men det förödande kriget bara fortgår samtidigt som människor som varit på flykt i andra länder återvänder till Ukraina – utan att ha ett hem att återvända till. Behovet av stöd är fortsatt ofattbart stort.

Rotaryklubbens medlemmar och olika företag har sponsrat insamlingens alla kostnader från tryck av material och portokostnader till avgifter för abonnemang, tillstånd, bankavgifter och material till Ukrainapins. Klubbmedlemmarna har bidragit med sin tid och medel för att ge insamlingen så stor spridning som möjligt. Det innebär att de insamlade pengarna betalas oavkortat direkt till organisationer i Ukraina.

Rotary Club Kiev International var den första mottagaren av donationer från Mariehamns Rotaryklubbs insamling. I slutet av mars fick RC Kiev International 70 000 euro och de första dagarna i april ytterligare 11 500 euro där även fyra Rotaryklubbar i sydvästra Finland bidragit med pengar.

Upplägget för Kievklubbens humanitära hjälpinsatser i Ukraina är att kommunen tillhandahåller någon form av byggnad som klubben sedan inreder och utrustar efter behov. Med de bidrag Mariehamns Rotaryklubb nu skickat ställer RC Kiev International med ideella krafter i ordning utrustning till två stora boenden för flyktingar i regionerna Cherkassy och Uzgorod, Rahiv, i Ukraina. Sammantaget finansierar Mariehamns Rotaryklubbs insamling så här långt 314 sängar med tillbehör, 600 set madrasser, dynor, täcken och lakan (två set för varje person) samt fyra system med vattenreningsfilter. Mer om RC Kiev Internationals stödinsatser finns att läsa på klubbens hemsida: http://project4099966.tilda.ws/page19620797.html

Enligt planen görs nästa utbetalning från insamlingen inom kort till organisationen ShelterBox målinriktade verksamhet i Ukraina. ShelterBox jobbar i sina projekt med till exempel reparation av byggnader och distribution av förnödenheter och grundläggande hygienprodukter till inkvarteringsanläggningar och behövande i Ukraina.

Mariehamns Rotaryklubb vill framföra ett innerligt och varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till klubbens insamling!

Bidrag till insamlingen är fortsatt välkomna under hela våren och sommaren. Se närmare om möjligheterna på Rotaryklubbens hemsida: https://www.mariehamnsrotary.com/ukraina
Insamlade medel kommer fortlöpande att förmedlas vidare till behövande i Ukraina.

För mera information, kontakta:
Katarina Fellman, President i Mariehamns Rotaryklubb samt medlem i insamlingsprojektet
E-post: katarina.fellman@gmail.com
Fanny Johansson, viceordförande i Mariehamns Rotaryklubb samt medlem i insamlingsprojektet
E-post: lillifanny.johansson@gmail.com

Insamlingen administreras av Mariehamns Rotaryklubb. Ett officiellt insamlingstillstånd från Ålands landskapsregering har inhämtats.

Rotary är en världsomspännande organisation för personer inom affärsvärld och yrkesliv som ger humanitär service, verkar för högt ställda etiska krav inom samtliga yrkesområden och bidrar till fred och samförstånd i världen. Rotary har idag ca 1,4 miljoner medlemmar i drygt
46 000 klubbar i över 200 länder. Rotary är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla kulturer, etniska grupper och trosriktningar. Mariehamns Rotaryklubb grundades 1947 och har för tillfället cirka 100 medlemmar.
Mariehamns Rotaryklubb r.f., c/o Hotell Arkipelag, Strandgatan 35, 22100 Mariehamn

ShelterBox är en obunden välgörenhetsorganisation som grundats av rotarianer i Storbritannien år 2000. Organisationens syfte är att ordna nödinkvartering och leverans av därtill hörande utrustning till krisdrabbade områden på olika håll i världen, där naturkatastrofer eller humanitära kriser har slagit till.

Organisationen har fått sitt namn av en grön låda av plast, en så kallad ShelterBox. Lådan innehåller tält, spis, filtar, solcellslampa och -laddare, myggnät, verktyg och förnödenheter, bland annat kärl och vattenrenare. Organisationen levererar lådorna innehållande de livsviktiga grundförnödenheterna samt annat anpassat material till biståndsområden. Med hjälp av det tillfälliga hemmet får familjerna som drabbats av katastrofen en ny början och stöd för det nya livet.

Tilläggsuppgifter om organisationens verksamhet finns exempelvis här: https://www.shelterboxsweden.org/

Share This