Vem är vi

Vem är vi

Mariehamns Rotaryklubb är en aktiv rotaryklubb på Åland. Vi sammanträder varje fredag till ett lunchmöte för att träffa varandra, lyssna på intressanta föredrag och befrämja goda ärenden på vår ort. Besök på olika ställen hör också till vårt program. Vi stöder den internationella Rotaryorganisationens humanitära projekt, deltar i ungdomsutbyte och befrämjar välmåendet i vår näromgivning.

Vår klubb grundades 13.11.1947. Vår fadderklubb är Turku-Åbo Rotaryklubb. Vår klubb har cirka hundra medlemmar som representerar olika positioner och yrkesroller i det åländska samhället. Vi hör till distrikt 1410.

 

Ett intresse med innehåll

Vi anser att ungdomsutbytet är ett utmärkt sätt att befrämja internationellt samförstånd och fredsfostran på gräsrotsnivå. Åländska ungdomar erbjuds varje år möjlighet att resa ut i världen för ett år eller för några sommarveckor för att skaffa sig nya erfarenheter och vänner för livet. Omvänt utgör en del av utbytet att utländska ungdomar erbjuds möjlighet att bo ett år på Åland tillsammans med sina värdfamiljer

Östersjön är ett prioriterat område inom Mariehamns Rotaryklubb. Klubben sponsorerar så kallade vattentestryggsäckar med analysutrustning till grundskolor. Lärarna använder testutrustningen för att väcka elevernas intresse och öka kunskapen om vattenmiljön. Projektet omfattar hela distrikt 1410. Medlemmar i klubben gör också observationer av blågröna alger i de åländska vattnen som underlag för forskning. Projektet som engagerar många rotarianer runt om i landet är ett samarbete med Finlands Miljöcentral, SYKE. I början av hösten 2022 byggde klubben ett fågeltorn vid en våtmark som Mariehamns stad skapat. Våtmarken är multifunktionell, förbättrar kustvattnet genom att rena vattnet från åkrar och bosättning, ökar biodiversiteten och bidrar till ökad kunskapen om vattenmiljön. Fågeltornet rymmer en hel skolklass och hjälper till med kunskapsspridning om de kustnära vattnen och dess tillstånd.

Vi uppskattar Rotary Internationals strävanden och organisationens värdefulla arbete för bland annat att utrota polio ur världen. Till enbart detta arbete har Rotary satsat rikligt med frivilligarbete samt över 1,2 miljarder US-dollar.

 

Internationellt nätverk av betydelse

Rotary är en internationell service- och välgörenhetsorganisation, som grundades i Chicago 23.2.1905. Rotary Internationals hemort är Evanston i delstaten Illinois i USA. Vårt slagord är Osjälviskt tjänande (Service Above Self).

Rotary har över 1,2 miljoner medlemmar i 35 000 klubbar i över 200 länder. Rotary är en viktig internationell service- och välgörenhetsorganisation. Finland är indelat i sex Rotarydistrikt, till ett av vilka hör även klubbarna i Estland. Det finns inalles 300 klubbar i Finland och Estland med ca 10 000 medlemmar.

Share This