Vi har nöjet att presentera

Därför är jag Rotarian

Nils-Erik Eklund

För mig representerar Rotary ett kompetent och mycket omfattande nätverk och samtidigt många goda vänner på Åland och ute i världen, som har det gemensamma intresset att göra sitt bästa för människorna och samhället.

Björn Wennström

När jag först fick frågan om att närvara vid en Rotarylunch kände jag inte till vad Rotary stod för. Idag är jag tacksam för det nätverk som Rotary har gett mig lokalt men även internationellt. Trots att jag inte har möjlighet att närvara på alla veckomöten deltar jag så ofta jag kan och bidrar dessutom på olika sätt i de projekt som klubben regelbundet genomför.

Katarina Fellman

Rotarys motto, omtanke utan egennytta, tilltalar mig. När vi inom Rotary genomför projekt, både lokalt och internationellt, har jag slagits av den mångfald av olika kompetenser och erfarenheter som finns inom nätverket och vad allt vi kan åstadkomma när vi är många som bidrar. Nätverket har gett mig nya vänner, men också nya insikter inom många områden.
Särskilt glad är jag över klubbens engagemang för det internationella ungdomsutbytet, för fredsarbetet och för Östersjömiljön.

Share This