Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Mötesplats:
Hotell Arkipelag
Strandgatan 31
22 100 Mariehamn

Mötestidpunkt:
Fredagar kl. 11.45-13.00

Hotell Arkipelag

President

Lotta Nummelin
lotta.nummelin@gmail.com

Sekreterare

Pia Widén
pia.widen@aland.net

Övriga viktiga kontaktpersoner

Frågor gällande program riktas till:

Sanna Könönen-Wahlstedt
mariesusannakw@gmail.com

Share This