Övriga projekt

Övriga projekt

Rotary är en serviceorganisation. Vi agerar enligt mottot Osjälviskt tjänande (Service above self) både lokalt och globalt. Vår internationella humanitära service förverkligas genom koordinering av The Rotary Foundation och tillsammans med godkända partners.

Klubben firande 75 år i november 2022

Mariehamns Rotaryklubb fyllde 75 år den 13 november 2022. Inför jubileumsfesten ordnade IYFR (the International Yachting Fellowship of Rotarians) under ledning av kommodor Eva Donalds en uppskattad föreläsning. Journalisterna Janneke Kuyster och Wietze van der Laan, berättade om sin världsomsegling.

Sammantaget drygt 100 medlemmar, medföljande och inbjudna gäster samlades för att fira jubileet på restaurang Nautical lördagen den 12 november. Jubileumsfesten blev till ett väldigt fint minne tack vare alla gäster – en högtidlig fest med en varm gemenskap. Jubileumsårets sex nya hedersmedlemmar hyllades och president Katarina Fellman hade glädjen att dela ut hela 20 nya Paul Harris Fellow-utmärkelser. Den mångårige klubbmedlemmen och tidigare president Nils-Erik Eklund höll kvällens festtal. Gästerna bjöds på varierande musikunderhållning och vällens champagnelotteri genererade hela 1 700 euro till PolioPlus-insamlingen!

Klubben uppmärksammades med många fina gåvor och hälsningar från distrikt 1410 och från närliggande rotaryklubbar. Klubben mottog också ett diplom för klubbens insatser för Rotary Sveriges och Finlands insamlingskampanj för hjälpverksamheten i Ukraina. RI President Jennifer Jones framförde en hälsning på video och överlämnade genom Lena Mjerskaug, direktör vid Rotary International, ett diplom till klubben för 75 år av insatser för Rotary. Jubileumskommittén men Sanna Könönen-Wahlstedt i ledningen gjorde ett enastående jobb med förberedelserna inför jubilléet.

Klubben uppmärksammade även 75-årsjubiléet med ett Rotaryfrimärke. Till motiv valde klubben Båken – ett stort sjömärke i trä som Mariehamns Rotaryklubbs medlemmar byggde 2005 i Mariehamns Österhamn.

Under jubileumshelgen hölls också boksläpp av Mariehamn Rotaryklubbs 75-årshistorik, ”Mariehamns Rotaryklubb 1997–2022, 25 år av en 75 årig historia” sammanställd av Helena Forsgård och Håkan Skogsjö samt en historikkommitté med sex klubbmedlemmar under ledning av Björn-Olof Ehrnström.

Röntgenapparaten

Klubben påbörjade under rotaryåret 2013-2014 ett projekt som omfattade finansiering av en mobil röntgenapparat till ett lokalt sjukhus i Tanzania. Gynekolog Manoucherh Nozrat-Nazemi, aktiv inom Rotarys Läkarbank, informerade klubben på ett veckomöte om sjukhusets verksamhet och behovet av en röntgenapparat. En lämplig begagnad, inte alltför elektroniskt komplicerad apparat hittades våren 2015 och på hösten skickades röntgenapparaten till Tanzania. Efter en utdragen och omfattande korrespondens om inrikestransporten till sjukhuset med Christian Council of Tanzania fick klubben äntligen bekräftat den 27 juni 2016 att röntgenapparaten hade kommit fram till sjukhuset i Ilembula. Klubben beviljades 3000 euro i District Grant för projektet.

Tonårsparlören

Klubben har genom åren satsat på drogförebyggande arbete genom information om droger och alkohol i de åländska skolorna. Under flera år har klubben också delat ut ca 110 exemplar av den lilla skriften ”Tonårsparlören” till eleverna i åk 6 i Mariehamn och deras föräldrar. Distributionen av “Tonårsparlören” har skett i samarbete med Mariehamns Inner Wheel klubb och Fältarna. Parlören sponsorerades av företag. Projektet fortsätter även idag i Folkhälsans regi.

Share This