Den 13 november 1947 blev Mariehamns Rotaryklubb intagen i Rotary International. Klubben hade då 27 medlemmar, alla män med ledande ställning i samhället. Vid tidpunkten för 75-års jubileet 2022 har medlemsantalet ökat till 100, både män och kvinnor. Medlemmarna speglar samhället och representerar många yrkesområden.

Jubileet firas lördagen den 12 november på restaurang Nautical med tillhörande högtidsceremonier, uppmärksammande av hedersmedlemmar som bidragit till klubbens verksamhet under många år, utdelning av Paul Harris Fellow-utmärkelser till medlemmar som utmärkt sig genom sitt engagemang, festtal och hälsningar från Rotary International, distriktet och andra klubbar samt med underhållning. Programmet bifogas.

Under dagen uppmärksammas jubileumsåret bl a genom:

  • Boksläpp av Mariehamn Rotaryklubbs 75-årshistorik, sammanställd av Helena Forsgård och Håkan Skogsjö. Mer information: Björn-Olof Ehrnström, bjorn_ehrnstrom@hotmail.com
  • Lansering av Rotaryklubbens Jubileumsfrimärke, som föreställer ett välkänt Rotaryprojekt, Båken vid Sjökvarteret, med valören Europaporto som har tagits fram för klubbens medlemmar. Mer information: Torsten Wikstrand, torsten.wikstrand@aland.net
  • IYFR International Yachting Fellowship of Rotarians, Åland Fleet, arrangerar en öppen jubileumsföreläsning av världsomseglare Janneke Kuyster och Wietze van der Laan i samarbete med tre åländska segelsällskap på Ålands sjöfartsmuseum på lördagen den 12.11 kl 15.30-17.30. Mer information: eva.donalds@brillliantbusiness.nu

Jubileumsåret har präglats av många aktiviteter och årligen arbetar Mariehamns Rotaryklubb för att skapa en bättre värld inom olika fokusområden:

  • Rotary verkar för fred, vilket i år har varit mycket aktuellt. Under jubileumsåret har Mariehamns Rotaryklubb samlat ihop medel bl a genom en konstauktion i april, genom att under våren sälja Ukraina-pins och genom att samla in medel bland medlemmarna och via Röda Korset. Totalt har dessa insamlingar inbringat 31 500 euro och i samarbete med svenska Akelius Stiftelsen utökades insamlingen till totalt 50 000 euro. Engagemanget för Ukraina fortsätter.
  • Ungdomsutbyte är en viktig del av Rotarys arbete för att öka den internationella förståelsen och efter två års paus till följd av coronapandemin har Mariehamns Rotaryklubb åter fått ta emot en utbytesstudent, Eure-Elise “Lily” Amblard, från Frankrike. Samtidigt har Amira Scott från Ålands Lyceum åkt som utbytesstudent till Saint Raphael på franska rivieran. Mariehamns Rotaryklubb ger även årliga stipendier till studerande vid Ålands Lyceum.
  • En av de viktigaste målsättningarna för Rotary är att bekämpa och utrota sjukdomar såsom polio. Mariehamns Rotaryklubb samlar årligen in pengar för detta ändamål och har samlat totalt ungefär 3000 euro det gångna året.
  • Miljön är ytterligare ett fokusområde som Mariehamns Rotaryklubb prioriterar Genom att sponsorera vattenryggsäckar med testutrustning till grundskolor på Åland, genom att i samarbete med Finlands Miljöcentral ta vattenprover vid våra kustvatten samt genom att i samarbete med Ålands fågelskyddsförening och Mariehamns stad bygga ett fågeltorn vid den nya våtmarken längst in i Svibyviken.
  • På Mariehamns Rotaryklubbs veckomöten har jubileet till ära även hållits jubileumsföredrag, senast ett högaktuellt om säkerhetssituationen i Östersjöregionen av Olof Ehrenkrona.

När Mariehamns Rotaryklubb nu går mot nästa årtionde, är vi en aktiv förening som årligen tar in nya medlemmar från olika branscher i samhället och bidrar till en bättre värld genom att samla medel till Rotary Foundation för projekt runt om i världen.

För mer information om jubileumsåret vänligen kontakta:

Katarina Fellman
President 2022-23, Mariehamns Rotaryklubb
katarina.fellman@gmail.com

Sanna Könönen-Wahlstedt
Ordförande i jubileumskommittén, Mariehamns Rotaryklubb
mariesusannakw@gmail.com

Rotary är en världsomspännande organisation för handlingskraftiga personer inom affärsvärld och yrkesliv som ger humanitär service, verkar för högt ställda etiska krav inom samtliga yrkesområden och bidrar till fred och samförstånd i världen. Rotary har idag ca 1,4 miljoner medlemmar i drygt 46 000 klubbar i över 200 länder. Rotary är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla kulturer, etniska grupper och trosriktningar. Mariehamns Rotaryklubb grundades 1947.

Mariehamns Rotaryklubb r.f., c/o Hotell Arkipelag, Strandgatan 31, 22100 Mariehamn

Share This