Vi är en del av distrikt 1410

Rotarydistrikt

Det finns sex rotarydistrikt i Finland, där även Estland ingår. Distriktet leds av en distriktguvernör.

Guvernör för vårt eget distrikt 1410 för verksamhetsåret 2024-2025 är DG Ilkka Häkli från Kyrösjärvi.

Guvernörens arbete stöds av ett distriktråd, ett antal kommittéer och arbetsgrupper samt av biträdande guvernörer för distriktets olika delområden. Klubbarna gör framställning om guvernör och distriktets utnämningskommitté utser av kandidaterna den mest lämpade till guvernör. Den tillträdande guvernören utses på Rotary Internationals världskonferens.

Distriktet ordnar under året för klubbarna ett flertal tillställningar, av vilka den viktigaste är utbildningsseminariet för tillträdande klubbpresidenter och funktionärer (PETS).

Distriktsmötet hålls i allmänhet på hösten och den mera festliga distriktskonferensen på våren.

Distriktsguvernören besöker samtliga klubbar i sitt distrikt under verksamhetsåret. De biträdande guvernörerna besöker regelbundet klubbarna på sitt område.

Share This