Östersjöprojekt

Östersjöprojekt

Östersjön är ett prioriterat insatsområde inom Mariehamns Rotaryklubb. Åland ligger mitt i Östersjön och innanhavets status är därför helt avgörande för människor och företag som verkar på Åland, och för alla som besöker våra öar. Rotaryklubben har genom åren främst engagerat sig i olika projekt som ökar kunskapen om Östersjön och havsmiljön. Klubben följer också det arbete BASRAN, Baltic Sea Regional Action Network of Rotarian, gör för Östersjöns framtid. I samverkan med olika aktörer finns möjlighet för Rotaryklubbarna att medverka till projekt som förbättrar miljön såväl lokalt som nationellt och internationellt.

Vattenryggsäck

Klubben sponsorerar så kallade vattentestryggsäckar med analysutrustning till grundskolor. Lärarna använder testutrustningen för att väcka elevernas intresse och öka kunskapen om vattenmiljön. Projektet omfattar hela distrikt 1410.

Blågrönalgobservationer

Medlemmar i klubben gör också observationer av blågröna alger i åländska vatten som underlag för forskning. Projektet som engagerar många rotarianer runt om i landet är ett samarbete med Finlands Miljöcentral, SYKE.

Fågeltornet

Redan i september restes under ledning av medlemmen Erik Sundblom ett fågeltorn i Svibyviken vid den våtmark som Mariehamns stad skapat. Mariehamns stad hade berett platsen och bidrog med virke. Klubben erhöll också ett bidrag från distriktet för klubbens kostnader. Bygget gjordes i samarbete med Ålands fågelskyddsförening. Ett dussintal medlemmar bidrog på olika sätt till projektet. Våtmarken är multifunktionell, förbättrar kustvattnet genom att rena vattnet från åkrar och bosättning, ökar biodiversiteten och bidrar till ökad kunskapen om vattenmiljön. Fågeltornet rymmer en hel skolklass och hjälper till med kunskapsspridning om de kustnära vattnen och dess tillstånd. Tornet har fått mycket
uppskattning och därtill stor synlighet i media.

 

Share This