Mariehamns Rotaryklubb

Välkomna att bekanta dig med Mariehamns Rotaryklubbs verksamhet. Vi möts varje fredag till ett lunchmöte för att träffa varandra, lyssna på intressanta föredrag och befrämja goda ärenden på vår ort. Vi stöder den internationella Rotaryorganisationens humanitära projekt, deltar i ungdomsutbyte och befrämjar välmåendet i vår näromgivning.

Omtanke utan egennytta

Mariehamns Rotaryklubb står för att verka med omtanke utan egennytta.

Kom med

Om du vill påverka, kom med i vår verksamhet!

Finlands Rotary i social media

Share This