Tallinn Reval Rotary Klubi südameasjaks on läbi Päikeselaagri korraldamise pakkuda vähekindlustatud perede lastele võimalust osaleda tasuta nädalases elamusterohkes suvelaagris. Laagrid toimuvad MTÜ Lastekaitse Liidu Remniku Õppe- ja Puhkekeskuses Peipsi järve põhjakaldal. Projekti Päikeselaager põhieesmärk on võimaldada puudustkogevate perede lastele vanuses 7-14 aastat, veeta nädal aega läbimõeldud tegevustega suvelaagris: pakkuda lastele uusi kogemusi, toetada neid nende toimetulekus ja maailmavaate kujundamises, olla vajadusel toeks ja heaks ärakuulajaks.

Just suvel on puudustkogevate perede lastel kõige raskem: puudub kord päevas kooli poolt pakutav soe toit, peredel on praktiliselt võimatu pakkuda lastele eakohaseid huvitegevusi, lastel ei ole võimalik viibida väljaspool linnaruumi ning sügisel kooli naastes ei ole neil rääkida oma lugu sellest, mida toredat nad suvel tegid.

Laagri korraldamisest võtavad lisaks professionaalsetele kasvatajatele osa ka meie klubi liikmed ise, panustades projekti vabatahtlikena, et olla isiklikuks eeskujuks ja innustajaks väikestele inimestele nende suureks kasvamise teel.

2020. aasta suvel toimub Päikeselaager juba seitsmendat (7) korda, kuhu on taas tulemas 220 last. Projekti jätkusuutlikkuse tagamiseks korraldab klubi erinevaid tuluüritusi, viimati novembris 2019 „Päikesegala“, millel osales 200 külalist ning mille pileti- ja oksjonitulu annetati Päikeselaagri fondi.

Meie eesmärk on inspireerida lapsi nii, et ühel päeval algavad ühe suure leiutaja mälestused sõnadega: “Oma esimese pisikese roboti ehitasin Päikeselaageris” või maailmakuulus baleriin ütleb: “Päikeselaageris olles mõistsin, et tantsimine on minu elu”.
Unistame koos suurelt!