Porvoo Läntinen – Borgå Västra Rotaryklubin hanke toteutettiin 2016-2018. Sen taustalla oli ajatus siitä, että kun jokainen meistä tekee Itämeren hyväksi suojelutoimia, niillä on aina positiivisia seurauksia. Itämeri kiittää meitä antamalla meille uusia mahdollisuuksia nauttia merestä. Hanke kohdistettiin erityisesti lapsille ja nuorille aktivoimalla heitä Itämeren suojelutoimiin.

Hankkeen toimenpiteet olivat konkreettisia ja kohdistuivat Sipoon, Porvoon ja Loviisan alueelle. Tavoitteena oli ihmisten elämäntapojen ja käyttäytymisen muutos. Hanke tuki yhteistyökumppaneitaan ja niiden vesien suojeluun tähtääviä tekoja sekä mahdollisti niiden aktiivisen toiminnan jatkumisen. Projektin oli suunnitellut Porvoo Läntinen-Borgå Västra Rotaryklubi rf ry:n Itämeri-projektiryhmä. Porvoon Läntinen – Borgå Västrä Rotaryklubilla oli hankkeen toiminnallinen ja taloudellinen kokonaisvastuu.

Porvoo Läntinen-Borgå Västra jatkaa panostuksiaan Itämeren suojeluun myös tulevilla toimintakausilla.