GRANT NUMBER GG1752861
Human Milk Bank Project
Haiguste ennetamine ja ravi
Ema ja lapse tervis

TOETUSE SAAJAD
Pune, India 1800 – 2000 beebit/aasta haiglas ja 2500 – 3000 beebit lähiümbrusest

PROJEKTI KIRJELDUS
Vaestest peredest pärit imikute jaoks luuakse heategevushaigla juurde emapiimapank. See vähendab laste surmasid (emade ja laste kaitse), ennetab vastsündinute haigusi ning imetamisega kaasnevaid komplikatsioone emadel (haiguste ennetamine ja ravi).

Haigla on mõeldud eelkõige enneaegsetele ja haigetele beebidele enam kui 2,5 miljoni elanikuga piirkonnas. Enneaegselt sündivate laste ja alatoitumusega emade arv on suur eriti ühiskonna vaesemate kihtide hulgas. Nende puhul on ka nakkushaigustesse suremuse tase kõrge – üle 60%. Haigla emapiimapank abistab vaeseid tasuta.

Kogueelarve 65 539 US$

  • DDF-finantseerimine 28 000 (Rotary piirkonnad)
  • Muu finantseerimine 9 500 (Rotary klubid)
  • Rotary Fond (World Fund) 28 039

Soome osalejad

  • Rotary piirkonnad nr 1380, 1390, 1400 ja 1410
  • Meri-Oulu Rotary klubi

Muud osalejad

  • Rotary piirkond nr 3131 Indiast ja 1360 Islandilt
  • 4 India Rotary klubi, üks Jaapani ja üks Austria klubi