Rotary rahvusvaheline seadusandlik nõukogu (CoL, Council on Legislation) koguneb iga kolme aasta tagant, et vaadata läbi organisatsiooni põhikiri. Reeglite muutmise ettepanekuid saavad teha muuhulgas klubid, piirkonnad ja Rotary rahvusvaheline direktorite nõukogu.

2019. aasta seadusandlik nõukogu tuli kokku 14. – 18. aprillil 2019 Chicagos.

Loe lisaks. Link