Rahvusvahelised projektid

Global Grants
-ülemaailmne märkimisväärne abi

Rotary roll on olulisem kui kunagi varem ja võimalused teha head on märkimisväärsed. Rotary Fond toetab rahvusvahelisi projekte muuhulgas Global Grant -abirahadega, millega toetatakse laiahaardelisi humanitaarprojekte, kutseõppemeeskondi ja stipendiume. Kõikidel peavad olema jätkusuutlikud ja mõõdetavad mõjud ühel või enamal Rotary Fondi põhiteemadel. Klubide abirahasid toetatakse Rotary Fondi ja piirkondade DDF-ressurssidest.

Rotary Fondi põhiteemad on:

  1. Töö rahu nimel, konfliktide ennetamine ja lepitamine
  2. Haiguste ennetamine ja ravi
  3. Vesi ja sanitaartingimused
  4. Ema ja lapse tervishoid
  5. Põhiharidus, lugemis- ja kirjutamisoskus
  6. Majanduslik ja ühiskondlik areng

Global Grant -abirahade eelarve peab olema vähemalt 30 000 USD. Iga Global Grant -abiraha sponsoriks peab olema kaks klubi või piirkonda: partner sellest riigist, kus aktiviteet läbi viiakse ja rahvusvaheline partner väljastpoolt. Global Grant -abirahadega otsib Rotary varasemast suuremaid projekte, millel on kestev mõju ja püsivad tulemused. Ka töö lastehalvatuse likvideerimiseks maailmast on üks Rotary rahvusvahelistest projektidest.

Global Grant -abirahad on maailmas ainulaadsed: vaevalt mõni teine organisatsioon peale Rotary suudab sarnase täpsusega suunata abi otse abivajajateni. Rotary klubi liikmed, ükskõik millises riigis leiavad abivajava kogukonna, taotlevad Rotary Fondilt abirahasid ning algatavad projekti. Rotary klubi ja piirkonnad üle maailma võivad oma õla alla panna. Global Grant -abirahade kasutamist jälgib kogu projekti vältel Rotary Fond. Projekti edenedes jõuavad plaanipäraselt kogutud rahad kohaliku Rotary piirkonna kaudu abivajajani.

Tutvu Pasila Rotary klubi Global Grant – projektiga Martti Ahtisaari koolis Namiibias, siin.

Kontakt: Piirkonna 1420 Rotary Fondi komitee esimees

Irmeli Viherluoto-Lindström, Munkkiniemi-Munksnäs
Mobile +358-500467249
E-mail: irmelivlindstrom@icloud.com