D 1380

 

Kuvernöörin kuukausikirjeet – Guvernörens månadsbrev

D 1380 syyskokous – höstmötet 2019

Rotaryn Johtajuuskoulutus – Rotary Leadership Institute järjestettiin 12.-13.10. ja 16.11.2019