Tre goda skäl att göra en avstickare till 370-åriga Kristinestad 28.09.2019!

  1.  ShelterBoxens fysiska presentation, vid K-Supermarket Selleri, Sjögatan 4, Kristinestad
  2. Intercity-lunchmöte hålls i Hotel Kristina, Östra Torget 1 kl. 13.00
  3. Kristinestads Mikaelimarknad

 

ShelterBox Finland – tillfälliga hem till katastrofområden

ShelterBox är en välgörenhetsorganisation som stiftades av rotarianerna i Stor-Britannien år 2000. ShelterBox Finland är en underorganisation. Organisationens syfte är att ordna nödinkvartering och leverans med därtill hörande utrustning till olika områden i världen, som drabbats av en naturkatastrof eller en humanitär kris.

Organisationen har fått sitt namn av en grön plastlåda, shelter box. Lådan innehåller tält, spis, filtar, moskitnät, verktyg och förnödenheter, bland annat kärl och vattenrenare. Organisationen anskaffar och levererar lådorna innehållande de livsviktiga grundförnödenheterna till biståndsområden. Med hjälp av det tillfälliga hemmet får familjerna som drabbats av katastrofen en ny början och ett stöd för det nya livet.

Rotary International och Rotarystiftelsen rekommenderar delaktighet i ShelterBox -organisationens verksamhet. Man kan även ansluta sig som personmedlem. Tilläggsuppgifter om organisationens verksamhet i Finland finns på länken, www.shelterboxtuki.fi.

ShelterBox presenteras vid K-Market Selleri, Sjögatan 4, Kristinestad lördagen den 28.09 under ledning av Kent Ekman från Korsholm.

Mikaelimarknaden

Kristinestad organiserar årligen fyra marknader; vårmarknaden i april, sommarmarknaden i juli (ca. 65 000 besökare år 2019), gammaldagstorgdag i början av september och Mikaelimarknaden i månadsskiftet september/oktober. Ända sedan år 1783 har man i Kristinestad ordnat marknader som antecknas i almanackan. Marknaderna lockar till sig människor från landskapet till stadens torg, längs Nordens längsta stenbro. Marknaderna i Kristinestad har bibehållit sin äkthet, även hos allmänheten, säkert på grund av dess intensiva miljö och atmosfär. Under tidpunkten för marknaderna är marknadsplatserna och rådhusparken fyllda med bås och glatt marknadsfolk.

Det är ett måste att uppleva marknaderna i Kristinestad!

Välkommen!

Kristinestads Rotaryklubb