Vuonna 2011 YK:n yleiskokouksen julistus käynnisti uuden YK-teemapäivän. Päivän tarkoituksena on osoittaa tukea kaikille maailman tytöille ja muistuttaa tyttöjen oikeuksista ja heidän kohtaamistaan haasteista ympäri maailmaa. Vaatimuksena on luoda tytöille mahdollisuudet elää ilman syrjintää ja väkivaltaa.

Kuluvan kauden (2021 -2022) Rotary Internationalin presidentti Shekhar Mehta toivoo, että rotarit kiinnittäisivät huomionsa tyttöjen elämän ja aseman parantamiseen maailmassa. Tytöillä tulee olla mahdollisuus koulutukseen, riittäviin palveluihin ja mahdollisuuksiin edetä työurillaan aina johtajuuteen asti.

Tasa-arvoa ei voida edistää ilman, että tytöt otetaan mukaan. Globaalisti ongelmat ovat moninaisia ja suuria. Pääsy koulutukseen on vielä monissa maissa ongelmallista, osin mahdotonta. Esimerkiksi väkivalta, lapsiavioliitot, terveys- ja hygieniaolosuhteiden puutteellisuus ovat ongelmia, joihin on puututtava ja joiden korjaamiseksi useat kansainväliset organisaatiot tekevät työtä.

Mutta tyttöjen aseman parantaminen ei ole vain kansainvälinen tavoite. Jokainen meistä voi miettiä, miten voimme toimia paikallisesti, jotta voimme edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.
Oman klubimme syntyhistoriaankin liittyy tasa-arvon näkökulma: perustajat halusivat, että myös naiset pääsevät mukaan rotaritoimintaan.

Tammer Nova rotaryklubissa on hyvä esimerkki siitä, miten voimme paikallisesti edistää tyttöjen koulutusta ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia edetä työurilla.
Tänä syksynä käynnistyy jo kuudestoista Nuoret naiset johtamisurille -kurssi. Kurssi on suunnattu lukiolaisille ja kursseillemme on osallistunut jo lähes 300 opiskelijaa.
Kurssimme ovat nuoria osallistavia, vuorovaikutteisia ja itsetuntemusta tukevia. Kannustamiseen ja asenteiden muuttumisen eteen on tehty töitä. Vuosien saatossa olemme voineet havaita, miten ilmapiiri naisten johtajuutta kohtaan on muuttunut myönteisemmäksi. Kurssin johtaja, dosentti Heidi Keso, kertoo, että kun kurssit aikanaan aloitettiin ja kurssin aluksi tytöiltä kysyttiin, kuinka moni ajatteli haluavansa olla esimies- ja johtajan asemassa, vain pari nosti kätensä. Nykyisin samaan kysymykseen lähes kaikki kurssilaiset vastaavat myönteisesti.

Kauden alkupuolella osa klubimme jäsenistä osallistui Naisten Pankin ”Kävele naiselle ammatti” -kampanjaan ja reippailimme Hatanpäällä Arboretumin kauniissa ympäristössä. Kampanjalla tuetaan naisten omaehtoista työllistymistä ja yrittäjyyttä Aasiassa, Afrikassa ja Lähi-Idässä. Muutaman kympin lahjoitus vastaa yhden ammatin arvoa.

Tarvitaan edelläkävijyyttä, avarakatseisuutta ja suvaitsevaisuutta. Ja on hyvä huomata, että pienilläkin panostuksilla olemme voineet olla toteuttamassa kauden tavoitetta ja osoittaa, että me välitämme.

Hyvää kansainvälistä tyttöjen päivää
Kaija Reiman-Salminen
Presidentti
Tammer Nova Rotaryklubi

Share This