Rotaract ja Interact

Rotaract ja Interact

 Rotaract-klubien toiminta on suunnattu 18─30-vuotiaille nuorille. Toiminnan tarkoituksena on kehittää nuorten kasvua vastuuntuntoisiksi aikuisiksi ja johtajiksi. Rotaract-klubin jäsenet päättävät itse projekteistaan ja toiminnastaan. Nuorten klubia sponsoroi ja heidän toimintaansa tukee aina rotaryklubi.

Interact-toiminta on tarkoitettu 12─18-vuotiaille nuorille. Myös Interact-klubilla on rotaryklubi kummiklubinaan. Interact-toiminnassa nuoret pääsevät vaikuttamaan heille tärkeisiin asioihin vuosittain suunniteltujen ja toteutettavien projektien avulla. Rotaryklubi tukee nuoria näissä projekteissa.

Sekä Interactissa että Rotaractissa nuorilla on mahdollisuus verkottua paitsi paikallisesti, myös kansallisesti ja kansainvälisesti. Suomessa Rotaract-toimintaa on erityisesti suurilla paikkakunnilla, Interact-toiminta sen sijaan ei vielä ole levinnyt täällä laajalle.

Tampereella on toistaiseksi yksi rotaractklubi, sen kummiklubi on naapuriklubimme Tampere-Kissanmaan rotaryklubi. Tammer Nova toimii eri tavoin yhteistyössä Rotaract Tampereen kanssa, mm. kutsumalla klubin jäseniä tapahtumiinsa. Yksittäiset Tammer Novan jäsenet tukevat Rotaract Tampereen toimintaa nuorten eri tempauksissa, kuten osallistumalla Buy one more -keräyksiin. 

Lue lisää Rotaractista

Tammer Nova on harkinnut interactklubin perustamista.  Jos olet, tai lapsesi tai lapsenlapsesi on 12-18 -vuotias nuori, jota toiminta interactklubissa voisi kiinnostaa, tai jos haluat saada lisätietoa joko interact- tai rotaract-toiminnasta, ota rohkeasti yhteyttä klubimme presidenttiin.

 

Lue lisää Interactista 

Kokoontumistiedot

Paikka:
Vakituinen kokoontumispaikkamme:
Tampereen Suomalainen Klubi
Puutarhakatu 13
33210 Tampere

Seuraa toimintakalenteriamme!
Viikkokokous voidaan pitää myös verkossa tai jossain muussa paikassa aiheen tai esim. yritysvierailun merkeissä.

Aika:
Virallinen kokousaika keskiviikkoisin klo 17.30-18.30
Jotta ennen kokousta ehtii ruokailla rauhassa, ruokailun pääsee aloittamaan jo heti viiden jälkeen.

Tapahtumat

Ei tapahtumia
Share This